projekt nr 7

7. Radomsko ratuje z OSP Bogwidzowy


Lokalizacja

Remiza OSP Bogwidzowy, ul.Przemysłowa 15, 97-500 Radomsko.

Skrócony opis

W ramach projektu strażacy z jednostki OSP Bogwidzowy przeprowadzą cykl szkoleń z pierwszej pomocy dla osób z różnych grup wiekowych.
Szkolenia będą miały charakter teoretyczno-praktyczny i będą uczyły wszystkich mieszkańców naszego miasta prawidłowego postępowania w różnych stanach zagrożenia zdrowia czy życia. Każda przeszkolona osoba otrzyma również małą przenośną apteczkę w formie breloka.

Opis projektu

W ramach tego projektu strażacy z jednostki OSP Bogwidzowy przeprowadzą cykl szkoleń z pierwszej pomocy dla osób z różnych grup wiekowych.
Szkolenia będą miały charakter teoretyczno- praktyczny i będą uczyły wszystkich mieszkańców naszego miasta prawidłowego postępowania w różnych stanach zagrożenia zdrowia czy życia. Mieszkańcy miasta Radomsko dowiedzą się między innymi jak w prawidłowy sposób powstrzymać krwawienie, udzielić pomocy poszkodowanemu z zatrzymaniem krążenia czy pomóc osobie z zadławieniem.
Każda przeszkolona osoba otrzyma również małą przenośną apteczkę w formie breloka, w której będzie maseczka do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz rękawiczki jednorazowe.
Za otrzymane środki jednostka zakupi nowoczesne fantomy oraz zestawy do pozoracji ran, które posłużą mieszkańcom i strażakom w ciągłym podnoszeniu swoich zdolności w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia w zgodzie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Uzasadnienie realizacji projektu

Każdego roku około 40 tysięcy europejczyków doznaje nagłego zatrzymania krążenia.Gdy nasze serce przestaje bić nasz mózg zaczyna obumierać po 4minutach. Możemy opóźnić ten proces wdrażając algorytm resuscytacji krążeniowo- oddechową. Niestety świadkowie zdarzenia nie posiadają odpowiednich umiejętności, które pozwolą im uratować czyjeś życie. Strażacy OSP Bogwidzowy poprzez swoją działalność dydaktyczną chcą to zmienić i doprowadzić do tego by każdy mieszkaniec naszego miasta wiedział jak poradzić sobie w sytuacji zagrożenia zdrowia czy życia. Nasi strażacy są przeszkoleni by udzielać pierwszej oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy. Posiadają doświadczenie w działalności dydaktycznej. Przeprowadzili już kilka akcji szkoleniowych, między innymi autorski projekt "Pierwsza pomoc z OSP Bogwidzowy- Nie bój się reagować!". Dodatkowo przeszkolili znaczną część młodzieży Radomska wraz z WOŚP w ramach programu "Ratujemy i uczymy ratować".

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Kosztorys projektu po uzgodnieniu z projektodawcą został zmieniony.