projekt nr 26

26. Doposażenie OSP Stobiecko Miejskie - zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego


Lokalizacja

Radomsko, ul. Świętego Rocha 216. Budynek OSP Stobiecko Miejskie - miejsce garażowania pojazdu. Zarządcą terenu jest Zarząd OSP Stobiecko Miejskie.

Skrócony opis

W ramach projektu zostanie zakupiony lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x2, wyposażony dodatkowo w zestaw do Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera, opatrunkami hydrożelowymi Water Jel. Zakup ten będzie służył mieszkańcom Radomska poprzez działania ratownicze podejmowane przez druhów OSP Stobiecko Miejskie oraz zabezpieczenie imprez masowych.

Opis projektu

W ramach projektu zostanie zakupiony lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x2, wyposażony dodatkowo w zestaw do Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera, opatrunkami hydrożelowymi Water Jel. Zakup ten będzie służył mieszkańcom miasta Radomska poprzez działania ratownicze podejmowane przez druhów OSP Stobiecko Miejskie oraz zabezpieczenie imprez masowych organizowanych przez miasto Radomsko. Szczegółowy opis pojazdu i wyposażenia w załącznikach.

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem realizacji projektu będzie zwiększenie bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia mieszkańców Radomska. Jednostka OSP Stobiecko Miejskie jako jedyna w mieście jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Do jej zadań należny m.in. ochrona przeciwpożarowa, usuwanie skutków miejscowych zagrożeń tj. wypadków drogowych, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy uczestnikom zdarzeń, naturalizacja owadów błonkoskrzydłych. OSP Stobiecko Miejskie w przypadku wyjazdu do zdarzeń wszystkich zastępów KP PSP Radomsko zabezpiecza teren miasta. Jest najczęściej dysponowaną jednostką z terenu Radomska (2015 r. - 131 wyjazdów, 2016r. - 68 wyjazdów, 2017r. do dnia powstania projektu - 79 wyjazdów).  Zakup lekkiego samochodu pożarniczego oraz wskazanego wyposażenia medycznego pozwoli jednostce czynnie uczestniczyć w większej ilości zdarzeń przez co zapewni wzrost bezpieczeństwa mieszkańców. Samochód zostanie dodatkowo doposażony w sprzęt znajdujący się w posiadaniu jednostki.    

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup paliwa, olejów i płynów 2 500 zł
2Przegląd techniczny 250 zł
3Przegląd serwisowy 2 000 zł
4Ubezpieczenie 7 000 zł
5Uzupełnienie środków medycznych 500 zł
Łącznie: 12 250 zł

Szanowny Panie

W związku ze zgłoszeniem projektu pt. "Doposażenie OSP Stobiecko Miejskie- zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego " w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego, uprzejmie informuję, że na etapie oceny merytorycznej projekt przez Pana złożony nie został rozpatrzony pozytywnie. Jednym z podstawowych założeń projektów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest ogólnodostępność zakupionego sprzętu dla mieszkańców miasta Radomska. Wobec powyższego projekt nie może być zrealizowany, gdyż nie spełnia wymogów określonych w (§4 lit.f) Regulaminu Budżetu Obywatelskiego. Dziękując za złożenie projektu zachęcam do aktywności obywatelskiej i dalszych działań społecznych