projekt nr 24

24. Zakup sprzętu do ratowania życia i mienia mieszkańców Radomska w czasie podtopień, powodzi i pożarów.


Lokalizacja

Radomsko, ul. Przemysłowa 15. Zarządcą terenu jest Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Bogwidzowy.

Skrócony opis

Projekt dotyczy zakupu sprzętu do ratowania życia i mienia mieszkańców Radomska w czasie podtopień, powodzi i pożarów.

Opis projektu

Projekt dotyczy zakupu sprzętu do ratowania życia i mienia mieszkańców Radomska w czasie podtopień, powodzi i pożarów.  Wykaz i opis sprzętu znajduje się w załączniku.

Uzasadnienie realizacji projektu

Ochotnicze straże pożarne służą szeroko rozumianą pomocą dla mieszkańców (przy pożarach, podtopieniach, powodziach, zalewaniu posesji i domostw, wichurach, przy wypadkach komunikacyjnych).
Radomsko jest miastem od kilku lat systematycznie doświadczanym przez podtopienia, zalania posesji, a co za tym idzie, życie i mienie jego mieszkańców znajduje się w ciągłym zagrożeniu. Strażacy ochotnicy zazwyczaj jako pierwsi przybywają na wezwanie w miejsce występującego zagrożenia. Ratują nie tylko domostwa i mienie mieszkańców, ale również ich życie. Żeby podejmowane działania ratownicze były skuteczne i zawsze kończyły się pozytywnie konieczne jest zakupowanie specjalistycznego sprzętu. Strażacy ochotnicy z OSP Bogwidzowy w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. brali udział w ponad 20 akcjach mających na celu ratowanie życia i mienia mieszkańców Radomska.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Szanowny Panie.

W związku ze zgłoszeniem projektu pt. "Zakup sprzętu dla ratowania życia i mienia mieszkańców Radomsko w czasie podtopień, powodzi i pożarów" w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego, uprzejmie informuję, że na etapie oceny merytorycznej projekt przez Pana złożony nie został rozpatrzony pozytywnie. Jednym z podstawowych założeń projektów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest ogólnodostępność zakupionego sprzętu dla mieszkańców miasta Radomska. Z uwagi na charakter wymienionego sprzętu i podmiot z niego korzystający projekt nie spełnia wymogów określonych w (§ 4 litera f) Regulaminu Budżetu Obywatelskiego. Wobec powyższego projekt nie może być zrealizowany. Dziękując za złożenie projektu zachęcam do aktywności obywatelskiej i dalszych działań społecznych.

Załączniki

osp-wykaz.pdf