projekt nr 4

4. Street Workout ze ścianką wspinaczkową - siłownie dla każdego


Lokalizacja

Zbieg ulicy Jagiellońskiej i Św. Jadwigi Królowej

Skrócony opis

Projekt będzie polegał na wykonaniu siłowni typu Street Workout ze ścianką wspinaczkową. Zamontowanie dużego zestawu siłowni zewnętrznych oraz urządzeń dla dzieci do koordynacji ruchowej z elementami zieleni współgrającymi z roślinnością jaka będzie znajdować się w projekcie inwestycji.

Opis projektu

Projekt będzie polegał na wykonaniu siłowni typu Street Workout ze ścianką wspinaczkową. Zamontowanie dużego zestawu siłowni zewnętrznych oraz urządzeń dla dzieci do koordynacji ruchowej z elementami zieleni współgrającymi z roślinnością jaka będzie znajdować się w projekcie inwestycji.

Uzasadnienie realizacji projektu

Potrzebę realizacji powyższego projektu od dawna sygnalizowali mieszkańcy okolicznych bloków z osiedla Tysiąclecia. W chwili obecnej teren jest niezagospodarowany, a  w okresie letnim zbierają się osoby bezdomne oraz spożywające alkohol. Inwestycja zmieni wygląd otoczenia i pozwoli na aktywny wypoczynek nie tylko mieszkańcom osiedla, ale ludziom z całego miasta. Z doniesień medialnych wiemy, że ma powstać w tym miejscu park, w związku z powyższym uzasadnione jest wydzielenie na tym terenie miejsca na pierwszą w Radomsku siłownię typu Street Workout ze ścianką wspinaczkową. W projekcie przewidziano też rośliny, które wkomponują się w zagospodarowanie terenu parku.      

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszenie trawy
2Ubezpieczenie
3Przeglądy
4Pielęgnacja drzew i krzewów
Łącznie: 15 000 zł

Szanowny Panie.

W związku ze zgłoszeniem projektu pt. "STREET WORKOUT - ze ścianką wspinaczkową - siłownie dla każdego" w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego, uprzejmie informuję, że na etapie oceny merytorycznej projekt przez Pana złożony został rozpatrzony pozytywnie. Projekt ten zostanie poddany pod głosowanie mieszkańców Miasta Radomska w okresie od 16-22 października 2017 r. Zachęcam do promowania projektu i udziału w głosowaniu.

Załączniki

dok2.doc