projekt nr 20

20. Budowa wiatrołapu - magazynu technicznego przy remizie OSP Bogwidzowy


Lokalizacja

Radomsko, ul. Przemysłowa 15 przy remizie OSP Bogwidzowy. Działka nr 389, obręb  2.  Zarządcą terenu jest Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Bogwidzowy.

Skrócony opis

W ramach realizacji projektu zakładana jest budowa wiatrołapu - magazynu technicznego przy remizie OSP Bogwidzowy.

Opis projektu

W ramach realizacji projektu zakładamy budowę wiatrołapu - magazynu technicznego o następujących wymiarach:  dł. budynku: 4,5 m, szer. budynku: 9 m, wys. do 3,5 m, z dwoma oknami, drzwi wejściowe. drzwi wewnętrzne do drugiego pomieszczenia, ścianka dzieląca budynek na dwa pomieszczenia.
Zakres prac:
- wykonanie projektu i mapy do celów projektowych,
- roboty ziemne i fundamenty,
- wykonanie ścian fundamentowych,
- wykonanie izolacji,
- wykonanie nadziemia (wybudowanie ścian),
- konstrukcja dachu dwuspadowego wraz z pokryciem i izolacją,
- ocieplanie ścian i wykonanie tynków zewnętrznych,
- wykończenie wnętrza: posadzka, tynki, instalacja elektryczna i oświetlenie
- stolarka okienna i drzwiowa (2 okna i 2 drzwi).
Wiatrołap będzie stanowił integralną część obecnie istniejącego budynku Remizy OSP, przez którą wszyscy mieszkańcy będą wchodzili do budynku, gdyż będą tu zlokalizowane główne drzwi wejściowe, wieszaki na ubrania (okrycia wierzchnie osób wchodzących i korzystających z remizy), natomiast dopiero pozostała, wolna przestrzeń zostanie zagospodarowana do przechowywania  służącego ratowaniu życia i mienia mieszkańców miasta sprzętu strażackiego. W ten sposób wiatrołap będzie pomieszczeniem ogólnodostępnym dla mieszkańców miasta (będzie pełnił rolę ganku wejściowego), gdyż będzie stanowił najważniejszą, a nawet reprezentacyjną część całego budynku remizy, która ma na celu zachęcić mieszkańców do wejścia do dalszej części pomieszczeń remizy.

Uzasadnienie realizacji projektu

Ochotnicze straże pożarne służą szeroko rozumianą pomocą dla mieszkańców (przy pożarach, podtopieniach, powodziach, zalewaniu posesji i domostw, wichurach, przy wypadkach komunikacyjnych). Strażacy ochotnicy zazwyczaj jako pierwsi przybywają na wezwanie w miejsce występującego zagrożenia. Ratują nie tylko domostwa i mienie mieszkańców, ale również ich życie.
Dla właściwego przechowywania specjalistycznego sprzętu konieczne jest posiadanie magazynu, w którym sprzęt przeznaczony do ratowania życia i mienia mieszkańców miasta Radomsko będzie przechowywany, właściwie posegregowany i oznaczony, naprawiany i konserwowany, a przede wszystkim przygotowany do szybkiego zapakowania do samochodu OSP i przewiezienia do miejsca, w którym zaistniała sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu i życiu mieszkańców Radomska w celu zastosowania go do ratowania życia i mienia ludzi.      

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Szanowny Panie.

W związku ze zgłoszeniem projektu pt. "Budowa wiatrołapu - magazynu technicznego przy remizie OSP Bogwidzowy" w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego, uprzejmie informuję, że na etapie oceny merytorycznej projekt przez Pana złożony nie został rozpatrzony pozytywnie. Jednym z podstawowych założeń projektów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest ogólnodostępność dla mieszkańców Miasta Radomska realizowanego zadania. Wobec powyższego projekt nie może być zrealizowany, gdyż nie spełnia wymogów określonych w (§4 lit.f) Regulaminu Budżetu Obywatelskiego. Dziękując za złożenie projektu zachęcam do aktywności obywatelskiej i dalszych działań społecznych.