projekt nr 3

3. Podnoszenie kompetencji językowych u seniorów w zakresie nauki języka angielskiego i niemieckiego


Lokalizacja

Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 4 w Radomsku, ul.Św. Jadwigi Królowej 20

Skrócony opis

Podnoszenie kompetencji językowych u seniorów w zakresie nauki języka angielskiego i niemieckiego

Opis projektu

Seniorzy będą poznawać podstawy języka angielskiego i niemieckiego. Praca będzie się odbywać w 20 osobowych grupach. Przewidujemy 2 grupy z języka niemieckiego - 40 osób i 3 grupy z języka angielskiego - 60 osób. Z języka angielskiego poziom: podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany. Z języka niemieckiego : poziom podstawowy i średniozaawansowany. Szczegółowy regulamin zajęć będzie dołączony po przyjęciu projektu.

Uzasadnienie realizacji projektu

Seniorzy pragną się uczyć języków obcych. Nigdy nie jest za późno, żeby się dokształcać. Taka aktywność poprawia zdrowie fizyczne i psychiczne. Pomaga seniorom odzyskać pewność siebie. To potwierdzone działanie prewencyjne przed demencją. Seniorzy stają się bardziej aktywni i porzucają siedzący tryb życia. Mają silną motywację do pracy, spotykają się z rówieśnikami i rozwijają nowe przyjaźnie. Ludzki umysł uczy się cały czas a zaniedbywany nie rozwija się.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Szanowna Pani.

W związku ze zgłoszeniem projektu pt. "Podnoszenie kompetencji językowych seniorów w zakresie nauki języka angielskiego i niemieckiego " w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego, uprzejmie informuję, że na etapie oceny merytorycznej projekt przez Panią złożony został rozpatrzony pozytywnie. Projekt ten zostanie poddany pod głosowanie mieszkańców Miasta Radomska w okresie od 16-22 października 2017 r. Zachęcam do promowania projektu i udziału w głosowaniu.