projekt nr 2

2. Budowa ogólnodostępnego pola do minigolfa przy stadionie przy ul. Kościuszki /Alejach Jana Pawła II


Lokalizacja

Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie należącym do gminy Miasta Radomsko przy Alejach Jana Pawła II, działka 18-35/7.

Skrócony opis

Projekt obejmuje utworzenie pola do gry w minigolfa zawierającego 18 stanowisk o różnym stopniu trudności oraz ciągi piesze pomiędzy stanowiskami minigolfa wraz z infrastrukturą towarzyszącą: ławkami, koszami na śmieci oraz możliwością wypożyczenia sprzętu. Nieruchomość, na której zlokalizowane zostanie pole do gry w minigolfa zostanie ogrodzona.

Opis projektu

Projekt obejmuje utworzenie pola do gry w minigolfa zawierającego 18 stanowisk o różnym stopniu trudności oraz ciągi piesze pomiędzy stanowiskami minigolfa wraz z infrastrukturą towarzyszącą: ławkami oraz koszami na śmieci. Nieruchomość, na której zlokalizowane zostanie pole do gry w minigolfa zostanie ogrodzona. W zwiększonym kosztorysie projektu uwzględniono prace budowlane związane z przygotowaniem terenu pod inwestycję.

Uzasadnienie realizacji projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie, nowej dla Radomska, infrastruktury sportowej wzbogacającej możliwości spędzania wolnego czasu, głównie przez dzieci i i młodzież. Dzięki realizacji pomysłu, nasze miasto wyposażone będzie w obiekt rekreacyjno-sportowy, który wpisze Radomsko na listę niezbyt wielu miast posiadających taką infrastrukturę.Obiekt będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych tą ciekawą rozrywką i świetnie zagospodaruje czas dzieci i młodzieży, a także całych rodzin. Projekt zakłada również budowę zjazdu od strony Al. Jana Pawła II.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1czysstośc na działce, wywóz odpadów co tydzień1 500 zł
2pielęgnacja trawników2 500 zł
3pozostałe koszty 16 000 zł
Łącznie: 20 000 zł

Szanowny Panie.

W związku ze zgłoszeniem projektu pt. "Budowa ogólnodostępnego pola do minigolfa przy stadionie ul. Kościuszki/Aleja Jana Pawła II" w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego, uprzejmie informuję, że na etapie oceny merytorycznej projekt przez Pana złożony został rozpatrzony pozytywnie. Informujemy, iż została podwyższona kwota realizacji projektu do sumy 230.000 złotych. Zaproponowana przez Pana suma 200.000 złotych po ocenie merytorycznej jest niewystarczająca. Przygotowanie terenu, na którym ma być prowadzona inwestycja tj. wyburzenie budynku, naprawa i wymiana ogrodzeń wraz z  rekultywacją oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, po którym będzie poruszać się ciężki sprzęt budowlany (tak aby otoczenie istniejącego boiska mogło być nadal wykorzystane do celów sportowych), podwyższy proces inwestycyjny o kwotę 30.000 złotych. Projekt ten zostanie poddany pod głosowanie mieszkańców Miasta Radomska w okresie od 16-22 października 2017 r. Zachęcam do promowania projektu i udziału w głosowaniu.

Załączniki

plan.odt