projekt nr 1

1. Plac zabaw i siłownia - "Glinianki"


Lokalizacja

Dzielnica Kowalowiec. Rejon "Glinianek" od strony ul. Matejki.

Skrócony opis

Plac zabaw z siłownią zewnętrzną będzie ogrodzony, zjazd zaplanowano do ul. Matejki. Plac zabaw przygotowany do korzystania przez dzieci i młodzież. Siłownia zewnętrzna będzie do dyspozycji osób w każdym wieku. Inicjatywa ta obejmuje również działania ujęte w projekcie pn."Aktywne Glinianki -plac zabaw z siłownią napowietrzną", który na podstawie porozumienia autorów obu projektów został wycofany.

Opis projektu

Plac zabaw z siłownią zewnętrzną będzie ogrodzony, zjazd zaplanowano do ul. Matejki. Plac zabaw przygotowany do korzystania przez dzieci i młodzież. Siłownia zewnętrzna będzie do dyspozycji osób w każdym wieku. Inicjatywa ta obejmuje również działania ujęte w projekcie pn."Aktywne Glinianki -plac zabaw z siłownią napowietrzną", który na podstawie porozumienia autorów obu projektów został wycofany.

Uzasadnienie realizacji projektu

Teren na jakim proponuje się realizację projektu stanowi centrum dzielnicy Kowalowiec.Od wielu lat teren ten jest niezagospodarowany. Dzięki tej inwestycji nasi mali mieszkańcy oraz osoby dorosłe będą mogły wspólnie i aktywnie spędzać czas.  

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszenie trawy, sprzatanie9 600 zł
2Ubezpieczenie 3 000 zł
3Przeglądy 500 zł
4Pielęgnacja drzew i krzewów 1 000 zł
Łącznie: 14 100 zł

Szanowny Panie.

W związku ze zgłoszeniem projektu pt. "Plac zabaw i siłownia Glinianki" w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego, uprzejmie informuję, że na etapie oceny merytorycznej projekt przez Pana złożony został rozpatrzony pozytywnie. Projekt ten zostanie poddany pod głosowanie mieszkańców Miasta Radomska w okresie od 16-22 października 2017 r. Zachęcam do promowania projektu i udziału w głosowaniu.