projekt nr 11

11. Ławeczka Reymonta


Lokalizacja

Radomsko, Plac 3 Maja (obok fontanny).

Skrócony opis

Przedsięwzięcie zakłada wykonanie projektu ławki ulicznej z siedzącą postacią pisarza Władysława Stanisława Reymonta przez artystę rzeźbiarza oraz samo wykonanie odlewu z brązu.

Opis projektu

Przedsięwzięcie zakłada wykonanie projektu ławki ulicznej z siedzącą postacią pisarza Władysława Stanisława Reymonta przez artystę rzeźbiarza oraz samo wykonanie odlewu z brązu.Postać pisarza naturalnej wielkości, w garniturze, siedząca w lewym rogu ławki, lewa ręka na oparciu ławki. Prawa noga założona na drugą, słynne Reymontowskie binokle na nosie  i książka w prawej ręce położonej na prawym udzie. Obok pisarza na ławeczce tyle miejsca, aby zmieściły się dwie osoby.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt jest podsumowaniem Roku Reymontowskiego, trwającego przez cały 2017r. Pomysłodawcy zaplanowali pozostawienie pamiątki po zrealizowanych przedsięwzięciach. Takie założenie towarzyszy "Ławeczce Reymonta". Służyć ona będzie popularyzacji postaci Patrona  ZSG 3 wśród mieszkańców  miasta, tworzeniu tożsamości radomszczan, budowaniu lokalnego patriotyzmu. Pomysłodawcy mają nadzieję, iż ławeczka stanie się stałym i charakterystycznym elementem pejzażu miejskiego, na trwałe wpisze się w obyczajowość i tradycje regionalne. Może stać się miejscem spotkań, odpoczynku i relaksu. Realizacja tego projektu wpłynie na ożywienie  miejskiego krajobrazu, a nietypowość pomnika przyczyni się nie tylko do upowszechnienia postaci Reymonta, ale także do rozbudzania wyobraźni mieszkańców. Ławeczka będzie także swoistą wizytówką miasta na mapie kulturalnej Polski. Radomsko dołączy do miejscowości, które w tak oryginalny sposób czczą zasłużonych obywateli.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszt utrzymania i eksploatacji 700 zł

Szanowna Pani.

W związku ze zgłoszeniem projektu pt. "Ławeczka Reymonta" w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego, uprzejmie informuję, że na etapie oceny merytorycznej projekt przez Panią złożony nie został rozpatrzony pozytywnie. Zgodnie z planowaną modernizacją ścisłego centrum miasta obejmującego obszar: Plac 3 Maja, ulicę Reymonta, ulicę Żeromskiego projekt przez Panią zgłoszony nie wpisuje się w plan zagospodarowania w obecnym miejscu i nie może być zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach planu modernizacji o którym mowa powyżej i dla uczczenia Roku Reymontowskiego, przewiduje się w centrum miasta (lecz nie w Parku 3 Maja) przedsięwzięcie uwzględniające "Ławeczkę Reymonta". W tym celu zostanie ogłoszony konkurs na projekt wizualizacji ławeczki, skierowany do mieszkańców miasta. Zapraszam zatem do śledzenia ogłoszeń na stronie miasta. Dziękując za zgłoszony projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego, zachęcam do wykorzystania zgromadzonej wiedzy i udziału w planowanym konkursie.