projekt nr 2

2. Plac zabaw Bartodzieje Podleśne


Lokalizacja

Radomsko, ul. Batalionów Chłopskich 104 (działka 46-61/3). Własność Gminy Miasta Radomsko.

Skrócony opis

Budowa placu zabaw w dzielnicy Bartodzieje Podleśne przy ul. Batalionów Chłopskich 104.

Opis projektu

1. Przygotowanie terenu (wyrównanie, wykarczowanie zbędnych krzewów).
2. Wykonanie alejek z kostki brukowej.
3. Ustawienie sprzętów tj. huśtawek, karuzeli, zjeżdżalni etc.
4. Ustawienie ławek i koszy na śmieci.
5. Montaż stojaków na rowery.

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem realizacji projektu jest:
1. Integracja lokalnej społeczności.
2. Stworzenie dzieciom (mieszkańcom miasta Radomska) miejsca aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu w gronie rówieśników.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1czystość i utrzymanie zieleni 8 000 zł
2przeglądy techniczne i konserwacja urządzeń 7 000 zł
Łącznie: 15 000 zł

Szanowna Pani.

W związku ze zgłoszeniem projektu pt. "Plac zabaw Bartodzieje Podleśne " w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego, uprzejmie informuję, że na etapie oceny merytorycznej projekt przez Panią złożony został rozpatrzony pozytywnie. Projekt ten zostanie poddany pod głosowanie mieszkańców Miasta Radomska w okresie od 16-22 października 2017 r. Zachęcam do promowania projektu i udziału w głosowaniu.