projekt nr 2

2. Budowa chodnika przy ul. Pajdaka wzdłuż Stadionu Miejskiego


Lokalizacja

Inwestycja będzie zlokalizowana w pasie drogowym ul.Pajdaka, wzdłuż Stadionu Miejskiego na terenie należącym do Gminy-Miasto Radomsko, działka 15-265

Skrócony opis

Projekt obejmuje stworzenie chodnika wzdłuż ul. Pajdaka, przy Stadionie Miejskim. Projekt zakłada wybudowanie chodnika z kostki betonowej na długości 150 m o szerokości 2m.

Opis projektu

Projekt obejmuje stworzenie chodnika wzdłuż ul. Pajdaka, przy Stadionie Miejskim. Projekt zakłada wybudowanie chodnika z kostki betonowej na długości 150 m o szerokości 2m. Zwiększony kosztorys projektu obejmuje budowę ogrodzenia przy Stadionie Miejskim na długości chodnika od ulicy Pajdaka.

Uzasadnienie realizacji projektu

Proponowany projekt obejmuje stworzenie chodnika dla okolicznych mieszkańców, którzy codziennie pokonują drogę po ruchliwej ulicy. Chodnik byłby wygodną trasą do szkoły, kościoła, sklepu i przystanku autobusowego, a dla dzieci i młodzieży będzie stanowić alternatywną, bezpieczną drogę do szkoły. Duże natężenie ruchu na ulicy Pajdaka sprawia, że chodzenie tą drogą jest niebezpieczne, niewygodne i utrudnia ruch kołowy.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1czyszczenie i konserwacja chodnika10 500 zł

Szanowny Panie.

W związku ze zgłoszeniem projektu pt. "Budowa chodnika przy ulicy Pajdaka wzdłuż Stadionu Miejskiego" w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego, uprzejmie informuję, że na etapie oceny merytorycznej projekt przez Pana złożony został rozpatrzony pozytywnie. Informujemy, iż została podwyższona kwota realizacji projektu do sumy 115.000 złotych. Zaproponowana przez Pana kwota 83.845 złotych będzie kwotą niewystarczającą, gdyż na etapie oceny merytorycznej uznano, że należy wziąć pod uwagę dodatkowy koszt budowy ogrodzenia graniczącego między mającym powstać chodnikiem a terenem boiska sportowego. Zwiększony budżet zadania uwzględnia więc budowę ogrodzenia przy Stadionie Miejskim na długości chodnika od ulicy Pajdaka. Projekt ten zostanie poddany pod głosowanie mieszkańców Miasta Radomska w okresie od 16-22 października 2017 r. Zachęcam do promowania projektu i udziału w głosowaniu.

Załączniki