projekt nr 6

6. Siłownia plenerowa Bartodzieje


Lokalizacja

Radomsko, ul. Nałkowskiej 1 (działka 48-727).

Skrócony opis

Projekt dotyczy budowy siłowni plenerowej w dzielnicy Bartodzieje. Założenia projektu przewidują: przygotowanie terenu (wyrównanie, usunięcie darni, trawy); wybrukowanie terenu; wykonanie ogrodzenia terenu oraz bramy i furtki wejściowej, ustawienie urządzeń do ćwiczeń, ławek i koszy na śmieci, nasadzenie zieleni; montaż stojaków na rowery. Wjazd od strony ul. Orzeszkowej.

Opis projektu

1. Przygotowanie terenu (wyrównanie, usunięcie darni, trawy)
2. Wybrukowanie terenu.
3. Wykonanie ogrodzenia terenu oraz bramy i furtki wejściowej.
4. Ustawienie urządzeń do ćwiczeń, ławek i koszy na śmieci.
5. Nasadzenie zieleni.
6. Montaż stojaków na rowery.

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem realizacji projektu jest:
1. Integracja lokalnej społeczności.
2. Stworzenie mieszkańcom miasta Radomsko miejsca do aktywnego i bezpiecznego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Korzyści wynikające z realizacji projektu:
1. Siłownia plenerowa jest darmowa i dostępna dla każdego.
2. Trening na siłowni pozytywnie wpływa na zdrowie, redukuje stres, poprawia kondycję fizyczną.
3. Siłownia usytuowana obok placu zabaw dla dzieci (przy ul. Nałkowskiej, Orzeszkowej i Rataja) zachęci rodziców i opiekunów do ćwiczeń. Dorośli zamiast siedzieć na ławce, będą mogli zadbać o swoje zdrowie i lepsze samopoczucie.      

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1utrzymanie czystości 6 000 zł
2przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu 6 000 zł
Łącznie: 12 000 zł

Szanowna Pani.

W związku ze zgłoszeniem projektu pt. "Siłownia plenerowa Bartodzieje " w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego, uprzejmie informuję, że na etapie oceny merytorycznej projekt przez Panią złożony nie został rozpatrzony pozytywnie. Zgodnie z § 40 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zachodzi konieczność zachowania odległości. Wobec powyższego inwestycja nie może być zrealizowana. Spełnienie bowiem wymogów wynikających z przepisów cytowanych powyżej na zaproponowanej działce, z uwagi na jej wielkość, nie jest możliwe. Dziękując za złożenie projektu zachęcam do aktywności obywatelskiej i dalszych działań społecznych.