projekt nr 1

1. Wykonanie oświetlenia placu zabaw zlokalizowanego przy ul.Torowej w Radomsku


Lokalizacja

Projekt zlokalizowany będzie na terenie należącym do Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr 290/20 - obręb 30 w Dzielnicy Folwarki.

Skrócony opis

Wykonanie oświetlenia placu zabaw zlokalizowanego przy ul.Torowej w Radomsku

Opis projektu

W ramach projektu należy:
- wykonać projekt oświetlenia
- ustawić 6 słupów z oprawami oświetleniowymi
- wykonać instalację elektryczną
- podłączyć do sieci NN
- przywrócić teren do stanu pierwotnego

Uzasadnienie realizacji projektu

Plac zabaw, który powstał w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego, zlokalizowany jest w znacznej odległości od ul.Torowej, co powoduje, iż po zmroku jest tam zupełnie ciemno.Miejsce to jest miejscem ogólnodostępnym. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Dzielnicy Folwarki. Dlatego aby w pełni zadbać o szeroko rozumiane bezpieczeństwo, należy teren ten doświetlić. Przemawia za tym również fakt, iż obok placu zabaw (na tej samej działce), jeszcze w tym roku powstanie boisko wielofunkcyjne i siłownia pod chmurką (projekty, które realizowane będą w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego).

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1energia elektryczna 6 000 zł
2konserwacja 300 zł
Łącznie: 6 300 zł

Szanowny Panie.

W związku ze zgłoszeniem projektu pt. "Wykonanie oświetlenia placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Torowej w Radomsku" w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego, uprzejmie informuję, że na etapie oceny merytorycznej projekt przez Pana złożony został rozpatrzony pozytywnie. Projekt ten zostanie poddany pod głosowanie mieszkańców Miasta Radomska w okresie od 16-22 października 2017 r. Zachęcam do promowania projektu i udziału w głosowaniu.

Załączniki

skan0013.pdf