projekt nr 4

4. Chodnik dla pieszych pomiędzy ulicami Brzeźnicką a Świętego Rocha


Lokalizacja

Zadanie w całości będzie realizowane na działce nr 285 obręb 40 w Radomsku zlokalizowanej pomiędzy ulicami Brzeźnicką a Świętego Rocha w dzielnicy Stobiecko Miejskie. Zarządcą terenu jest Miasto Radomsko.

Skrócony opis

W ramach inwestycji planuje się budowę chodnika dla pieszych o długości ok. 185 mb i szerokości z obrzeżami 2,5 m łączącej ulice Brzeźnicką i Świętego Rocha.

Opis projektu

Zadanie w całości będzie realizowane na działce nr 285 obręb 40 w Radomsku. Właścicielem terenu jest miasto Radomsko. Wybór tego miejsca podyktowany był m.in. dogodną lokalizacją, która ułatwi dostęp wszystkim mieszkańcom miasta Radomsko. Położenie działki wśród zabudowań zwiększa szansę bezpiecznego i właściwego użytkowania powstałego chodnika. W ramach inwestycji planuje się budowę chodnika dla pieszych o długości ok. 185 mb i szerokości z obrzeżami 2,5 m. Chodnik wyłożony będzie kostką betonową 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 10 cm. Realizacja zadania będzie przebiegała w 2 etapach. Pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do zrealizowania chodnika dla pieszych. Drugim etapem będzie sama jego budowa.

Uzasadnienie realizacji projektu

Głównym celem realizacji projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego jest powstanie "Chodnika dla pieszych pomiędzy ulicami Brzeźnicką a Świętego Rocha" na terenie dzielnicy Stobiecko Miejskie - obszar 4.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1odśnieżanie, koszenie trawy na poboczach działki4 000 zł

Szanowna Pani.

W związku ze zgłoszeniem projektu pt. "Ścieżka rowerowa pomiędzy ulicami Brzeźnicką a Świętego Rocha " w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego, uprzejmie informuję, że na etapie oceny merytorycznej projekt przez Panią złożony nie został rozpatrzony pozytywnie. W toku oceny merytorycznej uznano ze dokonane zmiany spowodowały zmianę idei, celu i przeznaczenia projektu. Poprawiony projekt nie spełnia funkcji opisanych w pierwotnie złożonym zadaniu. Dokonana korekta spowodowała powstanie innego , nowego projektu, dla którego brak poparcia mieszkańców i procedury dopuszczającej jego złożenia. Dziękując za złożenie projektu zachęcam do aktywności obywatelskiej i dalszych działań społecznych.