Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. ,,POMÓŻ ZATRZYMAĆ BEZDOMNOŚĆ"


Lokalizacja

Gabinet weterynaryjny na terenie miasta Radomska.

Skrócony opis

W ramach projektu zostanie realizowana sterylizacja i kastracja zwierząt (psów i kotów), których właścicielami są mieszkańcy Radomska. Zabiegi kastracji i sterylizacji w znaczny sposób ograniczają liczbę niechcianych zwierząt.

Opis projektu

W ramach projektu zostanie realizowana sterylizacja i kastracja zwierząt (psów i kotów), których właścicielami są mieszkańcy Radomska. Zabiegi kastracji i sterylizacji w znaczny sposób ograniczają liczbę niechcianych zwierząt. Celem realizacji projektu jest wyeliminowanie niepotrzebnego rozmnażania zwierząt. Realizacja tego projektu przyczyni się do ograniczenia niechcianych miotów i tym samym pomóc zatrzymać bezdomność.

Uzasadnienie realizacji projektu

W ramach projektu zostanie realizowana sterylizacja i kastracja zwierząt (psów i kotów), których właścicielami są mieszkańcy Radomska. Zabiegi kastracji i sterylizacji w znaczny sposób ograniczają liczbę niechcianych zwierząt. Celem realizacji projektu jest wyeliminowanie niepotrzebnego rozmnażania zwierząt. Realizacja tego projektu przyczyni się do ograniczenia niechcianych miotów i tym samym pomóc zatrzymać bezdomność.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców Radomska pragnących wykastrować lub wysterylizować swoje zwierzęta (psa i kota) ograniczając w ten sposób niechciane mioty i tym samym pomóc zatrzymać bezdomność.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszty kastracji i sterylizacji 130 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach