Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 20

20. Kodowanie jest fajne


Lokalizacja

Publiczne Przedszkole nr 10 w Radomsku, ul. Armii Krajowej 13

Skrócony opis

Projekt przewiduje realizację czterech warsztatów dla dzieci wieku przedszkolnym (5 i 6 -letnich) z kodowania i programowania prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów oraz jednego szkolenia dla rodziców dzieci. Projekt zakłada zakup dwóch robotów Genibot oraz czterech robotów Ozobot bit, które będą wykorzystywane podczas  zajęć warsztatowych.              

Opis projektu

Projekt przewiduje realizację czterech warsztatów dla dzieci wieku przedszkolnym (5 i 6 -letnich) z kodowania i programowania prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów oraz jednego szkolenia dla rodziców dzieci. Projekt zakłada zakup dwóch robotów Genibot oraz czterech robotów Ozobot bit, które będą wykorzystywane podczas  zajęć warsztatowych realizowanych raz w miesiącu w godzinach popołudniowych. Zajęcia te będą nauką kodowania i programowania i jednocześnie wspaniałą zabawą i inwestycją                    w przyszłość dzieci.

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem warsztatów byłoby wprowadzenie dzieci w podstawowe zagadnienia z zakresu kodowania i programowania oraz zaszczepienie w nich od najmłodszych lat chęci obcowania z technologią. Rozwinięcie kreatywności i umiejętności pracy zespołowej wśród dzieci oraz kształtowanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności logicznego myślenia. Zajęcia te byłby możliwością wyrównania szans rozwojowych wszystkich zainteresowanych dzieci. Na zajęciach takich dostosowywany zostałby optymalny język programowania  do wieku uczestników. Zajęcia pomogą przełamać barierę związaną z nowymi technologiami i zapewnią jednocześnie lepszy start w przyszłość. Zajęcia przeprowadzone zostałyby przez profesjonalnych instruktorów. Ogłoszenia o naborze uczestników na zajęcia będą umieszczone na stronie internetowej miasta oraz na stronie internetowej budżetu obywatelskiego.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (5 i 6 -letnich) będących mieszkańcami miasta Radomska. Rekrutacja prowadzona będzie przez realizatora projektu. Ogłoszenia o naborze uczestników na zajęcia  będą umieszczone w miejscach prowadzenia zajęć i pobliskich osiedlach. Zapisy rozpoczną się na około miesiąc przed pierwszymi zajęciami. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1warsztaty3 950 zł
2roboty Genibot2 000 zł
3roboty Ozobot bit2 600 zł
Łącznie: 8 550 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach