Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 21

21. ROZBUDOWA CHODNIKA WOKÓŁ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W RADOMSKU


Lokalizacja

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
ul. K. Makuszyńskiego 25
97-500 Radomsko

Skrócony opis

W ramach projektu zostanie wykonana rozbudowa chodnika wokół południowej i zachodniej strony skrzydła PSP nr 10 w Radomsku. Projekt będzie obejmował rozbiórkę starego chodnika wraz z wywozem oraz budowę nowego chodnika z kostki brukowej szarej o grubości 6 cm. na podłożu piaskowym i podsypce piaskowo- cementowej 5 cm.

Opis projektu

W ramach projektu zostanie wykonana rozbudowa chodnika wokół południowej i zachodniej strony skrzydła PSP nr 10 w Radomsku. Projekt będzie obejmował rozbiórkę starego chodnika wraz z wywozem oraz budowę nowego chodnika z kostki brukowej szarej o grubości 6 cm. na podłożu piaskowym i podsypce piaskowo- cementowej 5 cm.

Uzasadnienie realizacji projektu

Rozbudowa chodnika wokół szkoły przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa uczniów, szczególnie podczas spędzania przerw na świeżym powietrzu. Szerszy chodnik zachęci dzieci do wychodzenia na dwór i aktywnego odpoczynku pomiędzy lekcjami. Obecnie teren wokół szkoły jest nierówny, co może powodować ryzyko urazu i kontuzji.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Odbiorcami projektu są uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku a także pracownicy szkoły.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wykonanie parkingu22 066 zł
2koszt energii2 000,20 zł
Łącznie: 24 066,20 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1sprzątanie chodnika 1 000 zł