Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 11

11. Budowa Ogólnodostępnego Parku Motorycznego przy PSP nr 9 w Radomsku


Lokalizacja

ul. Rolna 65, 97-500 Radomsko
obręb ewid. 19 na dz. nr ewid. 153/4, jed.ewid. 101201_1

Skrócony opis

Przedmiotem projektu jest budowa ogólnodostępnego Parku Motorycznego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 o nawierzchni poliuretanowej. Na jego pow. ok. 320 m2 zaplanowano powierzchnię do ćwiczeń oraz montaż urządzeń typu "motoric park". Jest to pewnego rodzaju tor przeszkód składający się z różnego typu urządzeń mający na celu poprawę motoryki, sprawności ruchowej, koordynacji oraz równowagi.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa ogólnodostępnego Parku Motorycznego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 o nawierzchni poliuretanowej. Na jego pow. ok. 320 m2 zaplanowano powierzchnię do ćwiczeń oraz montaż urządzeń typu "motoric park". Jest to pewnego rodzaju tor przeszkód składający się z różnego typu urządzeń mający na celu poprawę motoryki, sprawności ruchowej, koordynacji oraz równowagi i zwinności u dzieci. Tu poprzez zabawę dzieci i młodzież rozwiną szereg umiejętności ruchowo - fizycznych. Tory motoryczne, które powstaną dzięki tej inicjatywie będą przeznaczone dla różnych grup wiekowych. Urządzenia, które zostaną zamontowana będą tak dobrane, aby każdy znalazł coś odpowiedniego dla siebie. Planowane do montażu są: drabinka pozioma linowa, której konstrukcja nośna wykonana jest z rur okrągłych ze stali nierdzewnej (chromowej) Kolejne urządzenia to: łuk linowy, płotki do przeskoków, walec wąski, równoważnia prosta oraz skoczki. Dodatkowo zostały zaprojektowane schody żelbetowe oraz pochylnia/podjazd dla niepełnosprawnych i dla wózków dziecięcych, tak aby cała inwestycja stanowiła spójną oraz funkcjonalną całość i spełniła wymogi dotyczące ogólnodostępności wynikające z ustawy z dn. 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Uzasadnienie realizacji projektu

Gry i zabawy ruchowe są bardzo ważne w rozwoju dziecka, a te na świeżym powietrzu są wręcz nie do przecenienia. Badania dowodzą, że zabawy na dworze hartują i wzmacniają odporność, a także wspomagają prawidłowy rozwój dzieci na wszelkich możliwych płaszczyznach, w każdym zakresie. Regularna aktywność fizyczna poprawie przemianę materii i krążenie, zwiększa wydolność oddechową, poprawia mineralizację kości, kształtuje prawidłową postawę. Dzięki stworzeniu parku urządzeń sprawnościowych motoric park dzieci nie tylko będą rozwijać mięśnie wszystkich partii ciała, ale przede wszystkim będą uczyć się prawidłowych zachowań w grupie. Dodatkową zaletą prowadzenia zajęć na w.w urządzeniach jest brak monotonii w wykonywaniu ćwiczeń, co stanowić będzie dodatkowy bodziec zachęcający do zwiększenia częstotliwości treningów dzieci i młodzieży i do ich wzbudzenia zainteresowania uczniów ruchem, zajęciami wychowania fizycznego i rozwojem fizycznym.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt skierowany jest, ze względu na swoją uniwersalność, zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Ze względu na lokalizację na terenie przy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Rolnej 65 projekt w głównej mierze skierowany jest do społeczności zamieszkującej lub przebywającej w okolicy powyższej lokalizacji. Ponadto należy podkreślić, iż z urządzeń w parku motorycznym będą mogli korzystać bezpłatnie wszyscy mieszkańcy Radomska chcący rekreacyjnie lub wyczynowo podnosić swoją sprawność fizyczną. Istotnym jest fakt, że dojście do parku motorycznego zostanie wyposażone w pochylnię, dzięki czemu dostosowany on będzie także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, a także rodzin z wózkami dziecięcymi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1nawierzchnia z poliuretanu98 800 zł
2wyposażenia parku motorycznego75 200 zł
3strefa trawników okalająca park motoryczny16 000 zł
4schody żelbetowe wraz z pochylnią 60 000 zł
Łącznie: 250 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach