Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Ekologiczne ledowe oświetlenie boiska sportowego przy ulicy Kukuczki


Lokalizacja

Boisko sportowe przy ulicy Kukuczki, nr działki 854 obręb 41.

Skrócony opis

Celem projektu jest wykonanie ekologicznego ledowego oświetlenia przy boisku sportowym na ulicy Kukuczki, które jest w trakcie budowy. Po zakończeniu inwestycji chcielibyśmy aby obiekt służył mieszkańcom Radomska a w szczególności dzieciom  i młodzieży. Celem projektu jest maksymalne wykorzystanie boiska do zajęć sportowych w okresie jesienno - zimowym.

Opis projektu

Celem projektu jest wykonanie ekologicznego ledowego oświetlenia przy boisku sportowym na ulicy Kukuczki, które jest w trakcie budowy. Po zakończeniu inwestycji chcielibyśmy aby obiekt służył mieszkańcom Radomska a w szczególności dzieciom  i młodzieży. Celem projektu jest maksymalne wykorzystanie boiska do zajęć sportowych w okresie jesienno - zimowym, ponieważ wieczorne zajęcia nie mogą być prowadzone przy braku oświetlenia. Projekt zakłada wykonanie:
- dokumentacji projektowej;
- budowa linii oświetlenia boiska wraz z latarniami.

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest wykonanie ekologicznego ledowego oświetlenia przy boisku sportowym na ulicy Kukuczki, które jest w trakcie budowy. Po zakończeniu inwestycji chcielibyśmy aby obiekt służył mieszkańcom Radomska a w szczególności dzieciom  i młodzieży. Celem projektu jest maksymalne wykorzystanie boiska do zajęć sportowych w okresie jesienno - zimowym, ponieważ wieczorne zajęcia nie mogą być prowadzone przy braku oświetlenia. Ze względu na niewystarczającą bazę treningową na terenie Radomska, teren o którym mowa z pełnym oświetleniem pozwoliłby na wydłużenie zajęć sportowych, treningów i rekreacji.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta Radomska, chcących uprawiać sport. Dzięki realizacji projektu ,,Ekologiczne ledowe oświetlenie boiska sportowego przy ulicyn Kukuczki" boisko będzie mogło być wykorzystywane przez cały rok nie tylko w sezonie letnim. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu w szczególności przez dzieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1budowa linii oświetlenia boiska (netto)41 363,15 zł
2latarnie oświetleniowe (netto)32 867,06 zł
3dokumentacja projektowa (netto)8 100 zł
4koszty podatkowe 18 935,94 zł
Łącznie: 101 266,15 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1eksploatacja i utrzymanie10 000 zł