Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 16

16. ,,Świet(l)ne zdrowie"


Lokalizacja

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 ul. M. Dąbrowskiej 27, 97-500 Radomsko

Skrócony opis

Projekt ma na celu zakup i zamontowanie oświetlenia nad trybunami widowiskowymi przy boisku wielofunkcyjnym oraz sceną plenerową: oświetlenie sceny (naświetlacze ledowe), oświetlenie trybun przy boisku (2 maszty po 4 szt. - naświetlacze ledowe), oświetlenie boiska sportowego (naświetlacze ledowe). Projekt wzbogaci kompleks sportowo-kulturalny zlokalizowany przy PSP nr 3.

Opis projektu

Projekt ma na celu zakup i zamontowanie oświetlenia nad trybunami widowiskowymi przy boisku wielofunkcyjnym oraz sceną plenerową: oświetlenie sceny (naświetlacze ledowe), oświetlenie trybun przy boisku (2 maszty po 4 szt. - naświetlacze ledowe), oświetlenie boiska sportowego (naświetlacze ledowe). Projekt wzbogaci kompleks sportowo-kulturalny zlokalizowany przy PSP nr 3.

Uzasadnienie realizacji projektu

Zrealizowanie projektu ,,Świet(l)ne zdrowie" będzie niezbędne do kompleksu sportowo-kulturalnego zlokalizowanego przy PSP nr 3. Wzbogacenie w/w kompleksu o oświetlenie pozwoli na pełne jego wykorzystanie przez całą lokalną społeczność również w godzinach wieczornych. Dzięki niemu możliwe będzie aktywne i bezpieczne używanie boiska, kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz mieszkańców dzielnicy. Korzystanie z obiektu również po zmroku nie tylko poczyni się do zwiększenia jego atrakcyjności ale przede wszystkim do promocji aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, lokalnej społeczności co jest jednym z priorytetów społecznych w walce ze skutkami pandemii Covid-19. Umieszczenie oświetlenia również nad plenerową sceną da dzieciom, młodzieży oraz lokalnej społeczności możliwość do rozwoju swoich wokalnych i teatralnych talentów, rodzinnych występów, aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego bez ograniczeń pory dnia.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Odbiorcami projektu jest społeczność aktywnie spędzająca czas: dzieci, młodzież, społeczność lokalna, mieszkańcy miasta ale również osoby pragnące rozwijać swoje sportowe pasje, zainteresowania sportowe jak i wokalno-aktorskie, dbające o rozwój fizyczny, kulturalny, zdrowie i dobrą kondycję.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1oświetlenie sceny41 000 zł
2oświetlenie trybun przy boisku 41 000 zł
3koszt oświetlenia boiska sportowego120 000 zł
4dokumentacja projektowa 15 000 zł
Łącznie: 217 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1konserwacja i zabezpieczenie5 000 zł
2koszt energii15 000 zł
Łącznie: 20 000 zł