Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 30

30. Budowa Parku Kieszonkowego ,,Przy Kominie"


Lokalizacja

Centrum miasta przy ul. Metalurgii, w sąsiedztwie zabytkowego komina. Realizacja zakłada zagospodarowanie części działek nr 294 i 292, obręb 10 będących własnością Gminy Miejskiej Radomsko.

Skrócony opis

W ramach projektu planuje się nasadzenia kilku dużych drzew (np. katalpa, klon) oraz kilka grup krzewów takich jak berberysy, tawuły, cisy, róże, hortensje jak również trawy i byliny.  W ramach projektu będzie wykonane rozebranie nawierzchni                     z kostki, wywiezienie materiału podbudowy, nawiezienie ziemi żyznej, wytyczenie rabat i nasadzenia roślin.

Opis projektu

W ramach projektu planuje się nasadzenia kilku dużych drzew (np. katalpa, klon) oraz kilka grup krzewów takich jak berberysy, tawuły, cisy, róże, hortensje jak również trawy i byliny. Teren, który chcemy przeznaczyć na park kieszonkowy obecnie jest pokryty kostką (około 800 m2) W ramach projektu będzie wykonane rozebranie nawierzchni z kostki, wywiezienie materiału podbudowy, nawiezienie ziemi żyznej, wytyczenie rabat pod nasadzenia roślin, wyłożenie maty ogrodniczej, posadzenie roślin, uzupełnienie nawierzchni między roślinami drobnym żwirem.

Uzasadnienie realizacji projektu

Parki kieszonkowe w dzisiejszych czasach pojawiają się bardzo często w przestrzeniach miejskich i pozwalają mieszkańcom odpoczywać. Nasadzenie drzew i dużej ilości krzewów przyczyni się do poprawy jakości powietrza w naszym mieście.Teren ten został wybrany ponieważ przestrzeń w sąsiedztwie często uczęszczanych sklepów jest uboga w zieleń. W czasach ocieplenia klimatu powinniśmy mieć na uwadze zmniejszanie śladu węglowego nasadzenie dużej ilości zieleni jest bardzo pożądane.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Odbiorcami projektu będą wszyscy goście i mieszkańcy Radomska odwiedzający sklepy i restauracje zlokalizowane na w/w terenie. Projekt ma zadanie podnieść walory wizualne przestrzeni dzięki posadzeniu różnych grup roślin, o liściach bądź igłach w różnych odcieniach zieleni, różnej formie oraz kwitnących. Rośliny świadczą podstawowe usługi, takie jak oczyszczanie powietrza z dwutlenku węgla i produkcja tlenu, ale ponadto działają na zmysły i ciało człowieka wpływając pozytywnie na układ nerwowy, łagodzą napięcia i poprawiają samopoczucie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszt projektu 2 000 zł
2demontaż nawierzchni z kostki betonowej15 000 zł
3ułożenie obrzeża chodnikowego ok. 80 mb2 000 zł
4wywiezienie podbudowy i nawiezienie ziemi żyznej10 000 zł
5matowanie nawierzchni12 000 zł
6żwir wraz z wyłożeniem15 000 zł
7drzewa wraz z nasadzeniem i palikowaniem ok. 16 szt.10 000 zł
8krzewy wraz z nasadzeniem ok. 60 szt.14 000 zł
9byliny wraz z nasadzeniem ok. 150 szt.10 000 zł
10podlewanie roślin w pierwszym okresie 8 000 zł
Łącznie: 98 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1podlewanie3 000 zł
2odchwaszczanie, przycinanie bylin, utrzymanie czystości5 500 zł
Łącznie: 8 500 zł