Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. ,,Sportowa Piątka" - budowa boiska wielofunkcyjnego


Lokalizacja

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Narutowicza 207, działka nr ewid. 182/1, 183/1 obręb 48

Skrócony opis

Projekt ma na celu budowę boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki o wymiarach 28x15m, dostosowanego do całorocznego wykorzystania. Dodatkowo wokół boiska strefa bezpieczeństwa – opaska o szerokości 1 m wykonana z nawierzchni poliuretanowej, zabezpieczona obrzeżami betonowymi o gr 8 cm. Boisko będzie dostosowane do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego oraz innych gier i zabaw.

Opis projektu

Projekt ma na celu budowę boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka) o wymiarach 28x15m, dostosowanego do całorocznego wykorzystania. Dodatkowo wokół boiska strefa bezpieczeństwa – opaska o szerokości 1 m wykonana z nawierzchni poliuretanowej, zabezpieczona obrzeżami betonowymi o gr 8 cm. Boisko będzie dostosowane do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego oraz innych gier i zabaw sportowych. Projekt obejmuje: przygotowanie terenu, montaż obrzeży, wykonanie podbudowy z pospółki i betonu, wykonanie nawierzchni oraz zakup i montaż zestawu do siatkówki  i koszykówki.

Uzasadnienie realizacji projektu

Głównym założeniem projektu ,Sportowa Piątka" jest polepszenie bazy dydaktycznej oraz wyrównanie szans na prawidłowy rozwój fizyczny poprzez zwiększenie alternatyw treningowych uczniów naszej szkoły oraz zwiększenie możliwości organizacji czasu wolnego dla społeczności lokalnej. Na terenie przy istniejącym i cieszącym się dużym zainteresowaniem boisku szkolnym z murawą znajduje się niezagospodarowany plac o wymiarach 23x33m, który jest idealnym miejscem na wybudowanie boiska wielofunkcyjnego. W  Bartodzieje nie ma takiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, ogólnodostępnej dla wszystkich zainteresowanych. Będzie to jedyny taki kompleks w tej dzielnicy miasta mogący pełnić funkcję przestrzeni publicznej integrującej lokalną społeczność, wskazany zwłaszcza przy ciągłym wzroście liczby mieszkańców w tej części miasta. Powstała infrastruktura przyciągnie uwagę dzieci i ich rodziców poprzez atrakcyjne i bezpieczne wykonanie. Bedzie to bezpieczne miejsce zabawy i relaksu.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Odbiorcami projektu jest społeczność aktywnie spędzająca czas: dzieci, młodzież, społeczność lokalna, mieszkańcy miasta, również osoby niepełnosprawne uczestniczące w imprezach rekreacyjnych i sportowych oraz uroczystościach organizowanych w tym miejscu. Planowana infrastruktura sportowa będzie również miejscem indywidualnego treningu osób zaangażowanych w uprawianie wszelkich aktywności sportowych. boisko będzie ogólnodostępne przez 7 dni w tygodniu w godz. 8-20 w sezonie letnim i od 8-18 w sezonie zimowym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zestaw do siatkówki z montażem4 920 zł
2montaż obrzeża betonowego4 624,80 zł
3wykonanie podbudowy z pospółki zagęszczonej mechanicznie6 900,30 zł
4wykonanie podbudowy z betonu25 092 zł
5wykonanie nawierzchni poliuretanowej197 285,85 zł
6dokumentacja projektowa wraz z badaniami geotechnicznymi4 920 zł
7zestaw do koszykówki z montażem6 150 zł
Łącznie: 249 892,95 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach