Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 29

29. ,,Sportowy skwer"


Lokalizacja

PSP nr 5 ul. Narutowicza nr 207, 97-500 Radomsko,  działka nr 194/4 obręb 48

Skrócony opis

Projekt zakłada wykorzystanie niezagospodarowanego terenu o pow. ok. 270 m2 pod urządzenia sprawnościowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, a także stworzenie strefy wypoczynku dla dorosłych. W nowo powstałym miejscu znajdą się urządzenia, które pozwolą aktywnie wypoczywać na świeżym powietrzu i zadbać o kondycję zarówno fizyczną jak i psychiczną.

Opis projektu

Zaplanowano ustawienie nowych ławeczek i koszy. Realizacja projektu zakłada: przygotowanie projektu technicznego, wykonanie nawierzchni poliuretanowej uzupełnionej murawą, wyposażenie w bezpieczne sprzęty wraz z montażem zgodnym  z zaleceniami producenta tj. huśtawka, tor sprawnościowy, biegacz, karuzela tarczowa z siedziskami, piramida linowa, równoważnia, ławki, tablica regulaminowa i kosz na śmieci.

Uzasadnienie realizacji projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie miejsca aktywności sportowej, która ma pozytywny wpływ na rozwój młodych ludzi. Uczy kontrolować swoje ciało i poznawać jego ograniczenia, a także wspomaga odporność całego organizmu. Systematyczne ćwiczenia na świeżym powietrzu zapobiegają wielu chorobom ludzi dorosłych. Znajdujące się obecnie na boisku szkolnym pojedyncze urządzenia zabawowe są wykorzystywane przez najmłodsze dzieci. Drewniana konstrukcja, pomimo prac konserwacyjnych uległa znaczącemu zniszczeniu. Dlatego istnieje potrzeba utworzenia obiektu ogólnodostępnego, bezpiecznego, rozwijającego sprawność fizyczną, który będzie pełnił ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom i młodzieży oderwać się od telewizorów i komputerów oraz aktywnie spędzać czas wśród rówieśników. natomiast opiekunowie będą mogli odpoczywać i obserwować swoje pociechy.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Odbiorcami projektu będą osoby ceniące aktywność ruchową: dzieci, dorośli, rodziny z dziećmi, społeczność lokalna, osoby pragnące rozwijać swoje zainteresowania sportowe. Skwer będzie ogólnodostępny przez 7 dni w tygodniu w godz. 8-20 w sezonie letnim i od 8-18 w sezonie zimowym. Powstały skwer da możliwość mieszkańcom dzielnicy na chwilę relaksu i integrację.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1dokumentacja projektowa 5 535 zł
2montaż obrzeża betonowego3 640,80 zł
3nawierzchnia poliuretanowa z podłożem94 409,70 zł
4wyposażenie skweru w urzadzenia z montażem91 153 zł
Łącznie: 194 738,50 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1przegląd techniczny 500 zł