Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Warsztaty śpiewu


Lokalizacja

Miejski Dom Kultury w Radomsku

Skrócony opis

W ramach projektu zrealizowane zostaną warsztaty śpiewu dla dorosłych mieszkańców Miasta Radomska - w dwóch grupach. Zorganizowanych zostanie minimum 10 spotkań grupowych. Warsztaty obejmować będą ćwiczenia rozgrzewające krtań, mięśnie, ćwiczenia oddechowe, dykcyjne, ćwiczenia wokalne, praca z utworem z towarzyszeniem podkładu muzycznego.

Opis projektu

"Śpiewać każdy może
Trochę lepiej lub trochę gorzej
Ale nie o to chodzi
Jak co komu wychodzi
Czasami człowiek musi
Inaczej się udusi"
Z tą ideą zrealizowane zostaną warsztaty śpiewu dla dorosłych mieszkańców Miasta Radomska - dwóch grup. Zorganizowanych zostanie minimum 10 spotkań grupowych. Warsztaty obejmować będą ćwiczenia rozgrzewające krtań, mięśnie, ćwiczenia oddechowe, dykcyjne, ćwiczenia wokalne, praca z utworem z towarzyszeniem podkładu muzycznego. Zakończeniem projektu będzie koncert uczestników w Miejskim Domu Kultury z utworami, których nauczą się uczestnicy podczas warsztatów.

Uzasadnienie realizacji projektu

Śpiew stanowi integralną część każdej kultury, jest prostym sposobem wyrażania uczuć. Ciekawym pomysłem na śpiewanie jest śpiew grupowy i chóralny. Niestety, poziom umuzykalnienia naszego społeczeństwa nie jest zbyt wysoki. Nauka śpiewu, warsztaty z emisji głosu mogą pomóc rozwinąć ten element. Będzie to także projekt jednoczący i pogłębiający wieź pokoleń. Śpiew jest lekiem na całe zło - koncentracja uwagi na oddechu i dźwięku wywołuje stan relaksacji. Jest to sposób na spędzenie wolnego czasu i spotkań przy śpiewaniu. Występy przed publicznością kształtują odwagę autoprezentacji, dają wiele satysfakcji.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Dorośli - mieszkańcy Miasta Radomska.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynagrodzenie instruktora 6 000 zł
2opłaty na rzecz ZAIKS1 000 zł
Łącznie: 7 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach