Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 18

18. Ławki rodzinne


Lokalizacja

Lista gdzie powinny zostać zamontowane ławki:
1. Park Solidarności
2. ul. Warszyca
3. ul. Metalurgii
4. Wielorybek
5. os. Miłaczki

Skrócony opis

Projekt zakłada montaż ławek z daszkami i miejscem do przewijania dzieci w miejscach dogodnych dla rodziców.  Miejsc, w których można dogodnie przewinąć lub nakarmić dziecko. Ławka z przewijakiem i daszkiem ułatwi rodzicowi bezpieczne zajęcie się potrzebami dziecka podczas spaceru lub wyjścia po zakupy.

Opis projektu

Projekt zakłada montaż ławek z daszkami i miejscem do przewijania dzieci w miejscach dogodnych dla rodziców. Miejsc, w których można dogodnie przewinąć lub nakarmić dziecko w przestrzeni publicznej brakuje w mieście Radomsko. Można przewijać dziecko na ławce, co nie jest wygodne i może też być potencjalnie niebezpieczne (ławka jest krzywa, nie ma zabezpieczeń z boku, ma duże dziury między szczebelkami). Ławka z przewijakiem i daszkiem ułatwi rodzicowi bezpieczne zajęcie się potrzebami dziecka podczas spaceru lub wyjścia po zakupy.

Uzasadnienie realizacji projektu

W Radomsku rodzice z małymi dziećmi są jednymi z osób, które najczęściej korzystają z przestrzeni publicznej (chodzą na spacery, na place zabaw, robią zakupy z wózkiem). Jednocześnie brakuje udogodnień dla nich (ławek, gdzie można odpocząć lub zająć się maluchem, niskich wjazdów na chodniki). Umiejscowienie tego typu ławek byłoby dobrym krokiem w stronę ułatwienia rodzicom planowania przemieszczania się po mieście.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Rodzice i ich dzieci, rodziny z małymi dziećmi z miasta Radomska.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup i montaż 5 ławek z przewijakiem79 500 zł
2koszt wykonania mapy do celów projektowych, wrysowania i inwentaryzacji ławek 10 000 zł
3koszt tabliczek promocyjnych 500 zł
Łącznie: 90 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach