Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Antysmogowy Mural


Lokalizacja

Ściana budynku przy ul. Przedborskiej 1.

Skrócony opis

Mural o tematyce ekologicznej zostanie wykonany specjalną farbą PF10 Airsol, która pochłania zanieczyszczenia z powietrza i przekształca je  w bezpieczne azotany i węglany. Ma on być wizualną reklamą naszego regionu oraz zachętą do działań proekologicznych, a także efektywnym filtrem powietrza. Dzięki zastosowaniu farb katalitycznych pomalowana ściana będzie pochłaniała zanieczyszczenia.

Opis projektu

Mural o tematyce ekologicznej zostanie wykonany specjalną farbą PF10 Airsol, która pochłania zanieczyszczenia z powietrza i przekształca je w bezpieczne azotany i węglany.  Ma on być wizualną reklamą naszego regionu oraz zachętą do działań proekologicznych, a także efektywnym filtrem powietrza. Dzięki zastosowaniu farb katalitycznych pomalowana ściana  będzie pochłaniała zanieczyszczenia, m.in. składniki spalin samochodowych – dwutlenek siarki, tlenki azotu. Farba wychwytuje nie tylko gazy (składniki spalin czy dymu papierosowego), ale również drobnoustroje. Niszczy bakterie, wirusy, grzyby. Innowacyjna farba redukuje również nieprzyjemne zapachy. 100-metrowy mural może rocznie zneutralizować nawet trzy tony szkodliwych związków, które tworzą smog. Proces ten jest stały i pod wpływem światła zachodzi także w zimie. Co więcej, farba wzmacnia fasadę budynku i jest samoczyszcząca. Mural będzie miał powierzchnię ok. 40 m2. Powstanie na szczytowej ścianie od ulicy budynku przy ul. Przedborskiej 1. Projekt muralu zakłada namalowanie drzewa Bonsai wywodzącego się z Japonii. drzewo w formie muralu wkomponowane będzie w krajobraz, tak że wydawać by się mogło że jest to drzewo rosnące przy budynku.

Uzasadnienie realizacji projektu

Mural będzie spełniał funkcje edukacyjne, a jego tematyka będzie nawiązywać do szeroko rozumianej ekologii – troski o środowisko naturalne, odpowiedzialności ludzi za miejsce, w którym żyją. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia świadomości realnych problemów dotyczących środowiska naturalnego, szczególnie zanieczyszczenia powietrza oraz ukształtowania trwałych postaw ekologicznych wśród mieszkańców Radomska. Przyczyni się to do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. Kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju oraz uznając prawo każdego mieszkańca Radomska do życia w czystym środowisku chcemy wyznaczyć sobie misję wpływania na poprawę stanu środowiska naturalnego, ochrony przyrody i zdrowia człowieka dążąc do dominacji działań prewencyjnych nad innymi koniecznymi formami ochrony i ratowania środowiska. Mural będzie ogólnodostępny i z pewnością  przyczyni się do poprawy estetyki miasta i ograniczy problem smogu.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Wszyscy mieszkańcy miasta Radomska zyskają na realizacji tego projektu, ponieważ poprawi się standard życia mieszkańców, powietrze będzie mniej zanieczyszczone.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zaprojektowanie i wykonanie muralu40 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach