Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 23

23. MAGIC DAY w PSP NR 8


Lokalizacja

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Przyjaciół Dzieci w Radomsku
ul. Reja 81 97-500 Radomsko (Własność Miasta Radomska w imieniu którego działa Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Radomsku – Anna Grzywacz)

Skrócony opis

W ramach projektu zorganizowany zostanie MAGIC DAY w PSP Nr 8 w Radomsku. Projekt przewiduje zorganizowanie Dnia Sportu, w ramach którego będą przeprowadzone liczne zawody sportowe dla dzieci i ich rodzin. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt sportowy potrzebny do zorganizowania zawodów sportowych. Ponadto dzieci będą w tym dniu mogły skorzystać z dodatkowych atrakcji.

Opis projektu

W ramach projektu zorganizowany zostanie MAGIC DAY w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 w Radomsku.
Projekt przewiduje zorganizowanie Dnia Sportu, w ramach którego będą przeprowadzone liczne zawody sportowe dla dzieci i ich rodzin. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt sportowy potrzebny do zorganizowania zawodów sportowych. Ponadto dzieci będą w tym dniu mogły skorzystać z dodatkowych atrakcji tj. strefa dmuchańców, przejażdżki i oprowadzanie konne oraz animacje dla dzieci. Wszystkie te atrakcje mają na celu propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.
Dzień ten będzie wspaniałą zabawą dla dzieci i ich rodzin. Dyscypliny sportowe będą dostosowane do wieku uczestników.
Projekt ma za zadanie promować aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Organizowanie rozgrywek podnosi umiejętności sportowe, ogólny rozwój fizyczny oraz kształtowanie prawidłowych postaw. Nie każde dziecko uprawiające sport będzie profesjonalnym sportowcem. Dzięki zachęcaniu dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej, do uprawiania sportu bez presji zyskujemy większą szansę, iż dzieci nie zniechęca się i wytrwają jak najdłużej w realizowaniu swoich pasji. Postawienie na sport zawsze się opłaca i niesie za sobą długoterminowe skutki.
Miejsce zorganizowania Magic Day to Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Przyjaciół Dzieci w Radomsku. Ogłoszenia o terminie imprezy sportowej będą podane do publicznej wiadomości.
W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt sportowy oraz opłacone zostaną atrakcje dla dzieci (tj. wynajem dmuchańców, oprowadzanki konne oraz animacje dla dzieci).
Zakupiony sprzęt sportowy po realizacji projektu zostałby przekazany na własność do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Przyjaciół Dzieci w Radomsku. Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach.

Realizacja projektu:  II kwartał 2023r.

Projektodawca zdecydowanie dopuszcza możliwość finalnych uzgodnień dotyczących w szczególności specyfikacji technicznej sprzętu na etapie realizacji projektu.

Szacunkowe koszty przygotowano w oparciu o aktualnie obowiązujące oferty na rynku. Wartość zaokrąglono w górę uwzględniając ewentualną możliwość zmian cen.

Uzasadnienie realizacji projektu

Sport to inwestycja w następne pokolenia. Aktywność fizyczna to zdrowy styl życia, kształtowanie koleżeństwa, nauka odpowiedzialności. Poprzez sport uczymy dzieci i młodzież zasad fair play, szacunku do pracy i własnych obowiązków. Dzieci uprawiające sport uczą się współpracy z innymi, nabywają szacunek do drugiego człowieka. Sport to obok rodziny i szkoły ważny filar edukacji młodych ludzi. Dlatego należy wspierać i rozpowszechniać tą formę edukacji.
Pamiętając o tym, że w dzisiejszych czasach dzieci i młodzież coraz częściej spędzają swój czas przed komputerem chcę zorganizować atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego. Dodatkowo możliwość wyjścia poza ściany domu i udział w różnych konkurencjach sportowych, grach i zabawach umożliwi uczestnikom spełnianie potrzeby dbania o swój zdrowy styl życia. Główny cel to propagowanie zdrowego stylu życia oraz proponowanie alternatywnych formy spędzania czasu wolnego przy jednoczesnym udziale w zabawach i grach integracyjnych.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 18 lat oraz ich rodzin.
Termin imprezy będzie podany do wiadomości publicznej. Ulotki i plakaty o Magic Day w PSP 8 rozesłane będą do miejskich portali społecznościowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Animacje dla dzieci1 000 zł
2Oprowadzanki konne dla dzieci1 400 zł
3Wynajem dmuchańców1 500 zł
4Reklama (ulotki i plakaty)800 zł
5Zakup piłek do piłki nożnej (5szt.)400 zł
6zakup materaców gimnastycznych2 220 zł
7Zakup piłki lekarskiej HMS 4 kg (1szt.)230 zł
8Zakup tyczek slalomowych - długość 175cm (10szt.)350 zł
9Zakup pachołków z otworami - wysokość 23 cm (20szt.)200 zł
10Zakup drabinek koordynacyjnych do treningu - długość 8 m (2szt.)280 zł
11Zakup piłek do piłki siatkowej (5szt.)350 zł
12Zakup płotków koordynacyjnych - wysokość 30 cm (20szt.)400 zł
13Zakup dysków gumowych - waga 1,5kg (3szt.)130 zł
14Zakup piłki lekarskiej 3 kg (1szt.)140 zł
15Zakup bramek Rebounder 100cm x 100cm (2szt.) 430 zł
16Zakup piłki lekarskiej 5 kg (1szt.)220 zł
17Zakup liny do wspinania jutowej - długość 9 m (2szt.)440 zł
18Zakup znaczników Givova - żótły (10szt.)180 zł
19Zakup znaczników Givova - czerwone (10szt.)180 zł
20Zakup piłki lekarskiej 2 kg (2szt.)200 zł
21Zakup szarf - kolor niebieski(15szt)60 zł
22Zakup szarf - kolor czerwona (15szt)60 zł
23Zakup szarf - kolor żółta (15szt)60 zł
24Zakup szarf - kolor zielona (15szt)60 zł
25Zakup zestawu do speedballa (1 słupek, 2 rakiety, 1 piłka)230 zł
26Zakup oszczepu z grotem stalowym W-6 - waga 600gram (1szt.)260 zł
27Zakup oszczepu W-8-T - waga 800gram (1szt.)340 zł
28Zakup dysku treningowego - waga 1500gram (1szt.)240 zł
29Zakup dysku wyczynowego - waga 1750gram (1szt.)280 zł
30Zakup kuli treningowej - waga 3kg (1szt.)110 zł
31zakup kuli treningowej 2 kg 1szt.200 zł
Łącznie: 12 950 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach