Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 17

17. Edukacja przez zabawę. – Budowa ścieżki edukacyjnej „Zielona Klasa”


Lokalizacja

Teren Publicznego Przedszkola Nr 4 "Pod Zielonym Ludkiem’’, 97-500 Radomsko
ul. Kołłątaja 12

Skrócony opis

Celem projektu jest budowa nowoczesnej i bezpiecznej ścieżki edukacyjnej przy Przedszkolu Publicznym nr 4 w Radomsku, a przez to umożliwienie najmłodszym dzieciom (od 3-6 lat) bezpieczną zabawę połączoną z edukacją.

Opis projektu

Celem projektu jest budowa nowoczesnej i bezpiecznej ścieżki edukacyjnej przy Przedszkolu Publicznym nr 4 w Radomsku, a przez to umożliwienie najmłodszym dzieciom (od 3-6 lat) bezpieczną zabawę połączoną z edukacją.

Uzasadnienie realizacji projektu

Co najważniejsze, bezpieczna zabawa na świeżym powietrzu jest jedną z najlepszych form rozwoju i rozrywki dostępnej dla Najmłodszych dlatego warto zapewnić im jak najlepsze i najbardziej atrakcyjne warunki.

Dzięki planowanej budowie ścieżki edukacyjnej, dzieci będą miały możliwość poznania podstaw przyrody, ekologii w sposób dla nich interesujący- zabawę. Planowana ścieżka wyposażona będzie między innymi w tablice i stoliki jak również wiatę przyrodniczą z „Przyrodniczym kołem wiedzy.”

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Ścieżka  będzie służyła dzieciom uczęszczającym do Przedszkola, jak również zostanie udostępniony pozostałym mieszkańcom, placówkom oświatowym na podstawie warunków uzgodnionych z Dyrekcją Przedszkola i przyjętego Regulaminu.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1ścieżka edukacyjna „Zielona Klasa”- 60 500 zł60 500 zł
2tablica z regulaminem- 900 zł900 zł
3przygotowanie projektu- 3 000 zł3 000 zł
4dostawa i montaż- 6000 zł6 000 zł
5prace ziemne- 3000 zł3 000 zł
Łącznie: 73 400 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Sprzątanie i konserwacja-pokrywa przedszkole3 000 zł