Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola traktem pieszo-rowerowym


Lokalizacja

Teren wzdłuż ogrodów działkowych byłych Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego "Danuta", prostopadły do ulic: Królowej Bony, Kotarbińskiego, Śniadeckiego i Heweliusza, łączący ul. Ks. Kościowa z ul. Zachodnią.

Skrócony opis

W ramach projektu zostanie zrealizowany trakt pieszo-rowerowy wzdłuż Ogrodów Działkowych mieszczących się między ulicami Ks. Kościowa i Zachodnią. Trakt będzie miał długość ok. 380-400 m dł. i szerokość 3m. Utwardzenie terenu, które pozwoli na bezpieczną drogę do przedszkola, szkoły, kościoła czy pracy mieszkańcom Nowego Kowalowca będzie wybudowane z kostki brukowej.

Opis projektu

W ramach projektu zostanie zrealizowany trakt pieszo-rowerowy wzdłuż Ogrodów Działkowych ZPD "Danuta" mieszczących się między ulicami Ks. Kościowa i Zachodnią. Trakt będzie miał długość ok. 380-400 m  i szerokość 3 m. Utwardzenie terenu pozwoli na bezpieczną drogę do przedszkola, szkoły, kościoła czy pracy mieszkańcom Nowego Kowalowca będzie wybudowane z kostki brukowej.

Uzasadnienie realizacji projektu

Pas terenu, o którym mowa posiada miękkie podłoże, co powoduje, że dziesiątki osób podążające tędy każdego dnia w okresach opadów są narażone na niebezpieczeństwo i znaczne trudności w dotarciu do miejsc docelowych lub do domów. Dodatkową uciążliwość stanowi ruch kołowy samochodowy, który odbywa się po tej szerokiej ścieżce, co w warunkach jakości podłoża powoduje jeszcze większe uszkodzenia i trudności w korzystaniu z tej pieszej drogi przez pieszych użytkowników. Wybudowanie traktu spowoduje wyeliminowanie tych trudności oraz uczyni korzystanie z tego sposobu dotarcia do miejsc docelowych bezpiecznym.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Korzystać z tego traktu będą mieszkańcy Radomska, głownie mieszkańcy Kowalowca, którzy przemieszczają się z domów do pracy, na autobus, do przedszkola, szkoły, czy też kościoła, ale także działkowicze docierający do swoich ogrodów działkowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową na powierzchni 380 - 400m.249 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Sprzątanie i konserwacja1 000 zł