Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 24

24. Ogrodzenie BOISKA MARZEŃ przy PSP nr 8


Lokalizacja

Teren PSP nr 8
Radomsko ul. Reja 81
obręb 5 nr działki 52/3
właściciel terenu Miasto Radomsko

Skrócony opis

Projekt zakłada doposażenie boiska wielofunkcyjnego o niezbędne ogrodzenie pełniące funkcję piłkochwytów o wysokości 4 metrów wykonane z siatki wraz z słupkami oraz furtką wejściową.

Opis projektu

Projekt zakłada doposażenie boiska wielofunkcyjnego o niezbędne ogrodzenie pełniące funkcję piłkochwytów o wysokości 4 metrów wykonane z siatki wraz z słupkami oraz furtką wejściową.

Uzasadnienie realizacji projektu

Stworzenie  bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu. Ogrodzenie będzie czynnikiem zwiększającym komfort użytkowania  boiska wielofunkcyjnego przez dzieci i młodzież. Zapewni ono bezpieczeństwo zarówno osobom użytkującym obiekt jak i osobom obserwującym zmagania młodych sportowców, a także zabezpieczy przed ewentualnymi szkodami obiekty i tereny sąsiadujące z boiskiem.
Bezpieczne boisko będzie pełniło ważną funkcję społeczną,  pozwoli dzieciom spędzających nadmiar czasu przy  telewizorach  i komputerach na  bezpiecznie i aktywnie spędzanie  czasu wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Odbiorcami projektu są uczniowie PSP nr 8 oraz cała społeczność lokalna dzielnicy, strażacy ochotnicy dzielnicy Bogwidzowy oraz inne działające na tym terenie grupy i stowarzyszenia.
Główną zasadą korzystania z efektów projektu będzie dbałość o jego stan techniczny przez wszystkich użytkujących

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Piłkochwyt wys. 4,0 m wraz ze słupkami, siatką i montażem - 70 mb34 440 zł
2 Furtka o wym. 2x1 m wraz z montażem2 706 zł
Łącznie: 37 146 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach