Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 31

31. Spotkajmy się w bibliotece


Lokalizacja

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku

Skrócony opis

W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl spotkań z autorami, publicystami, podróżnikami i ludźmi kultury, urozmaici ofertę MBP w Radomsku, jak również zachęci mieszkańców do spędzania wolnego czasu w bibliotece. Inicjatywa polega na zaproszeniu  przynajmniej raz w miesiącu do biblioteki autora książek, publicystę, dziennikarza – kogoś, kto ,,zarazi” mieszkańców swoją pasją.

Opis projektu

Cykl spotkań z autorami, publicystami i ludźmi kultury, realizowany w ramach projektu "Spotkajmy się w bibliotece", urozmaici ofertę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku, jak również zachęci mieszkańców do spędzania wolnego czasu w bibliotece. Założeniem projektu jet udostępnienie przestrzeni biblioteki lokalnej społeczności. Mieszkańcy będą mieli okazję przekonać się, że dzięki spotkaniom, rozmowom i dyskusjom mogą lepiej zrozumieć świat i siebie nawzajem.
Inicjatywa polega na zaproszeniu raz w miesiącu do biblioteki autora książek, publicystę, dziennikarza – kogoś, kto "zarazi" mieszkańców swoją pasją i ciekawym spojrzeniem na świat, skłoni do dyskusji i refleksji. Bezpłatne spotkania będą odbywały się w dzień powszedni, w godzinach popołudniowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelników, projekt przewiduje transmisję spotkań on-line.
Biblioteka jest miejscem, gdzie można wypożyczyć tradycyjne książki, audiobooki, skorzystać z Internetu. To przede wszystkim miejsce spotkań ludzi, idei, myśli, doświadczeń i szeroko pojętej kultury. Wszystkie funkcje nowoczesnej biblioteki wpisują się w założenia projektu, który ma na celu zachęcić mieszkańców do spędzania wolnego czasu w bibliotece. Dzięki spotkaniom z autorami, publicystami i ludźmi kultury, czytelnicy będą mieli możliwość poszerzyć wiedzę o otaczającym ich świecie, porozmawiać w przyjaznej atmosferze, wymienić poglądy. Dzięki temu staną się jeszcze bardziej świadomymi użytkownikami kultury.

Uzasadnienie realizacji projektu

Dzięki realizacji projektu "Spotkajmy się w bibliotece", mieszkańcy Radomska będą bezpłatnie korzystać z oferty kulturalnej biblioteki. Radomszczanie będą mogli w przyjaznej atmosferze spotkać ciekawych ludzi, porozmawiać z nimi, zadać kilka pytań. Takie spotkania sprzyjają integracji lokalnej społeczności, wymianie myśli i doświadczeń. Koncepcja projektu zakłada również udział czytelników wykluczonych z powodu niepełnosprawności ruchowej, gdyż spotkania będą transmitowane on-line. Organizacja spotkań w bibliotece jest również szansą na dotarcie do nowej grupy odbiorców i promocję czytelnictwa.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Potencjalni odbiorcy projektu:
– młodzież,
– dorośli,
– seniorzy,
– osoby z niepełnosprawnością.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynagrodzenia dla zaproszonych autorów, publicystów i ludzi kultury100 000 zł
2Wynagrodzenia dla prowadzących spotkania autorskie, wywiady10 000 zł
3Promocja spotkań (plakaty, zaproszenia, ulotki)6 000 zł
4Organizacja imprez (kwiaty, poczęstunek)4 000 zł
Łącznie: 120 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach