Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 13

13. REMONT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10


Lokalizacja

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Radomsku, Radomsko ul. Makuszyńskiego 25

Skrócony opis

W ramach projektu zostanie wykonana wertykulacja boiska, areacja, piaskowanie i zostanie dosiana trawa. Ponadto zostaną wymienione zniszczone siatki na bramkach i piłkochwytach. Aby ułatwić konserwację boiska i terenów przyległych do boiska zostanie zakupiony traktorek kosiarka. W ramach projektu zostanie również wymieniona brama wjazdowa na boisko.

Opis projektu

W ramach projektu zostanie wykonana wertykulacja boiska, areacja, piaskowanie i zostanie dosiana trawa.
Ponad to zostaną wymienione zniszczone siatki na bramkach i piłkochwytach.
Aby ułatwić konserwację boiska i terenów przyległych do boiska zostanie zakupiony traktorek kosiarka.
W ramach projektu zostanie również wymieniona brama wjazdowa na boisko.

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest wyremontowanie istniejącego boiska do piłki nożnej. Boisko powstało w 2011 roku i od tego czasu nie było remontowane.
Na chwilę obecną uprawianie sportu na tym obiekcie jest mało komfortowe, boisko jest nierówne i posiada duże ubytki murawy.
Siatki na bramkach i piłkochwytach są podziurawione i wymagają wymiany.
Ponadto aby ułatwić pracę przy codziennej obsłudze i konserwacji boiska niezbędny jest traktorek kosiarka, na chwilę obecną szkoła posiada małą kosiarkę która z racji wieku ulega ciągłym awariom.
Brama wjazdowa na boisko powinna zostać wymieniona na nową ponieważ obecna jest mocno skorodowana.
Projekt powinien być zrealizowany ponieważ poprawi się komfort uprawiania sportu przez dzieci i młodzież.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców dzielnicy Stobiecko Miejskie jak i do pozostałych mieszkańców miasta.
Dotychczas z boiska korzystają  mieszkańcy dzielnicy jak i dzielnic przyległych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Renowacja płyty boiska - wertykulacja, areacja, piaskowanie, dosianie trawy22 000 zł
2Wymiana siatek na bramkach i piłkochwytach15 000 zł
3Zakup kosiarki traktorka marki John Deere model X350R26 000 zł
4Wymiana bramy wjazdowej na boisko ( brama przesuwna 6 mb)15 000 zł
Łącznie: 78 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1podlewanie 2 000 zł
2koszenie 1 500 zł
Łącznie: 3 500 zł