projekt nr 2

2. Budowa sygnalizacji świetlnej dla wszystkich przejść oraz wlotów na skrzyżowaniu ulic Brzeźnickiej i Ciepłej​.


Lokalizacja

Prezydent Miasta Radomsko
dr Jarosław Ferenc
prezydent@radomsko.pl
ul. Tysiąclecia 5
97-500 Radomsko
NIP: 772-22-61-587

Skrzyżowanie ulic Brzeźnickiej oraz Ciepłej w Radomsku.

Opis projektu

Projekt zakłada zamontowanie sygnalizacji świetlnej dla wszystkich przejść oraz wlotów (w tym wyjazd z blokowiska) na skrzyżowaniu ulic Brzeźnickiej oraz Ciepłej wraz z zastosowaniem czujników ruchu, które będą dostosowywać długość światła do potrzeb ruchu.

Uzasadnienie realizacji projektu

Wyjazd z ulicy Ciepłej na Brzeźnicką jest zakorkowany szczególnie mocno w godzinach szczytu. Na przejściach przy ulicy Brzeźnickiej często dochodzi do wymuszania pierwszeństwa przez kierowców wobec pieszych. Samochody, które chcą opuścić skrzyżowanie z ulicy Ciepłej muszą czekać w korkach dochodzących nawet do 10 minut. Przejścia nie są bezpieczne dla mieszkańców Radomska w tym dzieci przechodzących przez to skrzyżowanie w drodze do lub ze szkoły czy rodziców zaprowadzających dzieci do pobliskieg przedszkola. Realizacja zadania podniesie bezpieczeństwo pieszych, odkorkuje wyjazd z ulicy Ciepłej oraz przyczyni się do zmniejszenia prędkości przejeżdżających samochodów.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1utrzymanie sygnalizacji świetlnej polegające na jej konserwacji, bieżącym utrzymaniu, usuwaniu awarii i remontach powypadkowych w stałej sprawności technicznej oraz wymiana elementów i urządzeń uszkodzonych 7 000 zł
2koszty energii elektrycznej dla zasilania sygnalizacji świetlnej 20 000 zł
Łącznie: 27 000 zł

Do projektu nie dołączono zgody zarządcy drogi do przeprowadzenia inwestycji oraz kosztorysu tej inwestycji. Prośbę o uzupełnienie przesłano drogą elektroniczną na wskazany w projekcie adres. Wskazanych braków nie uzupełniono w wyznaczonym terminie.