projekt nr 5

5. Budowa ścianki tenisowej


Lokalizacja

Obr. 32 dz. 228/23, ul. Św. Królowej Jadwigi, 97-500 Radomsko.
Działka będąca własnością Miasta Radomsko.
Kw PT1R/00041960/3.

Skrócony opis

Projekt zakłada wybudowanie ścianki tenisowej, parabolicznej o szerokości 8 metrów i wysokości ok. 2,5-3 metrów wraz z opcjonalnym piłkochwytem oraz nawierzchnią syntetyczną (poliuretanową) przed ścianką o powierzchni ok. 120 m2.

Opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie ścianki tenisowej, parabolicznej o szerokości 8 metrów i wysokości ok. 2,5-3 metrów wraz z opcjonalnym piłkochwytem oraz nawierzchnią syntetyczną (poliuretanową) przed ścianką o powierzchni ok. 120 m2.

Uzasadnienie realizacji projektu

Tenis ziemny jest sportem popularnym i lubianym. W naszym mieście istnieje szkółka tenisowa, jak również rozgrywane są turnieje dzieci, młodzieży oraz dorosłych-amatorów. Obecna infrastruktura tenisowa spełnia w części tylko zapotrzebowanie na możliwość uprawiania tenisa ziemnego, który jest sportem uważanym za typowo techniczny oraz kosztowny.

Co więcej na obszarze naszego miasta nie ma tego typu obiektu, który byłby dostępny przez cały czas, oraz co ważniejsze w przypadku dzieci i młodzieży, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Poprzez budowę ogólnodostępnej ścianki tenisowej dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe zyskają możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu, ćwiczenia poprawnej techniki gry bez konieczności wynajmowania całego kortu (co uniemożliwia tym samym grę osobom chcącym w tym samym czasie rozegrać mecz).


Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszty sprzątania, konserwacji nawierzchni2 500 zł

Szanowny Panie.

W związku ze zgłoszeniem projektu pt. "Budowa ścianki tenisowej" w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego, uprzejmie informuję, że na etapie oceny merytorycznej projekt przez Pana złożony został rozpatrzony pozytywnie. Informujemy, iż została podwyższona kwota realizacji projektu do sumy 200.000 złotych. W kwocie tej ujęty został koszt wykonania chodnika - dojścia do inwestycji gdyż usytuowanie ścianki tenisowej wymaga cofnięcia w głąb działki, tak aby nie kolidowało to ze znajdującą się tam siecią sanitarną. Projekt ten zostanie poddany pod głosowanie mieszkańców Miasta Radomska w okresie od 16-22 października 2017 r. Zachęcam do promowania projektu i udziału w głosowaniu.

Załączniki