projekt nr 14

14. SKWER NA ULICY OWOCOWEJ


Lokalizacja

Działka nr 104/1 obręb geodezyjny 31 na ulicy Owocowej.

Skrócony opis

Projekt ma na celu zagospodarowanie terenu o powierzchni 648,42m2 na skwer wypoczynkowo - edukacyjny. Projekt obejmuje oczyszczenie i wyrównanie terenu, położenie chodnika wzdłuż działki, montaż schodków, zainstalowanie 2 stolików do gry w szachy, 4 ławek, zainstalowanie 4 tablic manipulacyjno - edukacyjnych, nasadzenia zieleni i montaż lampy solarnej.

Opis projektu

Projekt ma na celu zagospodarowanie terenu o powierzchni 648,42m2 na skwer wypoczynkowo - edukacyjny.
Projekt obejmuje:
1. Oczyszczenie i wyrównanie terenu działki.
2. Położenie chodnika wzdłuż działki.
3. Montaż schodków.
4. Zainstalowanie 2 stolików do gry w szachy.
5. Montaż 2 koszy na śmieci.
6. Zainstalowanie 4 tablic manipulacyjno - edukacyjnych.
7. Wstawienie 4 ławek do siedzenia.
8. Nasadzenia zieleni.
9. Montaż lampy solarnej.
10. Wykonanie tablicy informacyjnej w celu oznaczenia terenu ,,W ramach realizacji zwycięskiego projektu 6. edycji - Budżet Obywatelski 2022"

Uzasadnienie realizacji projektu

Skwer na ulicy Owocowej to projekt, który odpowiada na potrzeby mieszkańców miasta Radomska oraz dzielnicy Folwarki. Zielona przestrzeń, która powstanie na terenie do tej pory niezagospodarowanym wpisze się świetnie w infrastrukturę miasta poprawiając estetykę otoczenia. Skwer z chodnikiem, ławeczkami, stolikami oraz tablicami manipulacyjno - edukacyjnymi będzie pełnił dla mieszkańców funkcję rekreacyjno - wypoczynkową. Jako miejsce odpoczynku oraz aktywności osób chodzących na spacery, bądź korzystających z usytuowanej obok skweru ścieżki rowerowej spełniał bedzie również poprzez kontakt z naturą funkcje wyciszenia. Rosnące tam dęby na trwałe wpiszą się w wizerunek miasta i sprzyjać będą postawom proekologicznym.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Odbiorcami projektu są mieszkańcy miasta Radomska: dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy, którzy potrzebują miejsca na aktywny wypoczynek, zabawę, rekreację, wyciszenie lub kontakt z naturą.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt projektu 5 000 zł
2Chodnik o pow. 123,45m230 900 zł
3Obrzeża długości 121,25mb10 000 zł
4Schodki10 000 zł
54 ławki5 100 zł
62 stoliki do gry w szachy10 000 zł
72 kosze1 500 zł
8Drzewa i krzewy5 000 zł
9Siew traw 524,97m213 500 zł
10Lampa solarna15 000 zł
11Tablice (edukacyjne oraz informacyjna)16 000 zł
12koszty oczyszczenia i wyrównania terenu 15 000 zł
Łącznie: 137 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przegląd roczny przez uprawnionego inżyniera500 zł
2Odbiór odpadów500 zł
3Serwisy, wymiany, naprawy5 000 zł
4Sprzątanie3 500 zł
Łącznie: 9 500 zł