Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9

9. ,,STREFA SPORTU I KULTURY"


Lokalizacja

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 ul. M. Dąbrowskiej 27.

Skrócony opis

Projekt ma na celu zakup i zamontowanie trybun widowiskowych przy boisku wielofunkcyjnym oraz budowę plenerowej sceny i aranżacje strefy widowiskowo - rekreacyjnej wokół niej. Zrealizowanie projektu będzie dopełnieniem kompleksu sportowego zlokalizowanego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3. Dzięki niemu nastąpi integracja mieszkańców dzielnicy na płaszczyźnie sportowo - kulturalnej.

Opis projektu

Projekt ma na celu zakup i zamontowanie trybun widowiskowych przy boisku wielofunkcyjnym oraz budowę plenerowej sceny i aranżacje strefy widowiskowo - rekreacyjnej wokół niej. Zrealizowanie projektu będzie dopełnieniem kompleksu sportowego zlokalizowanego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3. Dzięki niemu nastąpi integracja mieszkańców dzielnicy na płaszczyźnie sportowo - kulturalnej.
Możliwa będzie także kompleksowa realizacja zawodów sportowych z udziałem publiczności, w tym lokalnej społeczności, co da możliwości kształtowania pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej dzieci, młodzieży, mieszkańców dzielnicy. Wybudowanie plenerowej sceny posłuży również do rozwoju kultury i sztuki, integracji rodzin, społeczności lokalnej, mieszkańców miasta, ale także da im nowe możliwości aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego np. w ramach Festynów Rodzinnych, Dni Rodziny, spotkań rodzinnych, występów i uroczystości szkolnych. ,,Strefa sportu i kultury" stanie się centralnym punktem sportowo - kulturowym dzielnicy.

Uzasadnienie realizacji projektu

Zrealizowanie projektu ,,Strefa sportu i kultury" będzie dopełnieniem kompleksu sportowego zlokalizowanego przy Publicznej Szkle Podstawowej nr 3.  Dzięki niemu nastąpi integracja mieszkańców dzielnicy na płaszczyźnie sportowo - kulturalnej.
Możliwa będzie także kompleksowa realizacja zawodów sportowych z udziałem publiczności, w tym lokalnej społeczności, co da możliwości kształtowania pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej dzieci, młodzieży, mieszkańców dzielnicy. Wybudowanie plenerowej sceny posłuży również do rozwoju kultury i sztuki, integracji rodzin, społeczności lokalnej, mieszkańców miasta, ale także da im nowe możliwości aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego np. w ramach Festynów Rodzinnych, Dni Rodziny, spotkań rodzinnych, występów i uroczystości szkolnych. ,,Strefa sportu i kultury" stanie się centralnym punktem sportowo - kulturowym dzielnicy.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Odbiorcami projektu będą osoby aktywnie spędzające czas: dzieci,, młodzież, społeczność lokalna, mieszkańcy miasta, osoby pragnące rozwijać swoje pasje i zainteresowania sportowe lub wokalno - aktorskie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa sceny60 000 zł
2Projekt przedsięwzięcia 5 000 zł
3Strefa widowiskowo - rekreacyjna wokół sceny 60 000 zł
4Przygotowanie terenu pod trybuny15 000 zł
5Zakup trybun widowiskowych25 000 zł
6Strefa zieleni 15 000 zł
Łącznie: 180 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Konserwacja 1 000 zł