Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. STAWIAM NA KSIĄŻKĘ - ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADOMSKU


Lokalizacja

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Narutowicza 4
97-500 Radomsko

Skrócony opis

Celem projektu jest poszerzenie atrakcyjności oferty czytelniczej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w jej zbiorach oraz wzrost dostępności książek. Realizacja projektu pozwoli mieszkańcom na dostęp do różnorodnego i nowoczesnego księgozbioru, a także przyciągnie do biblioteki nowych Czytelników zapewniając im ciekawą ofertę czytelniczą.

Opis projektu

Celem projektu jest poszerzenie atrakcyjności oferty czytelniczej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w jej zbiorach oraz wzrost dostępności książek. Realizacja projektu pozwoli mieszkańcom na dostęp do różnorodnego i nowoczesnego księgozbioru, a także przyciągnie do biblioteki nowych Czytelników zapewniając im ciekawą ofertę czytelniczą i kulturalną. Uzupełniony księgozbiór zachęci młode pokolenie do nowych form spędzania wolnego czasu. Czytelnicy będą mieli udział w wyborze książek do zakupu, poprzez deklarowanie swoich propozycji w bibliotece. Najpopularniejsze, spośród złożonych zgłoszeń, pozycje zostaną zakupione i udostępnione Czytelnikom. Szeroka oferta czytelnicza, adresowana do różnych grup wiekowych, przyczyni się do zaspokajania potrzeb czytelniczych Mieszkańców Radomska.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt ma na celu zapewnienie odpowiedniej oferty czytelniczej, służyć upowszechnianiu czytelnictwa, a poprzez różnorodność zakupionych tytułów, edukować i rozwijać Czytelników. Nowości wydawnicze są podstawą dobrego i prawidłowego funkcjonowania biblioteki. Dobrze zaopatrzona książnica oraz stały dostęp do nowych zbiorów jest atrakcyjną i wartościową ofertą kulturalną Miasta.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Książki zakupione w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną wpisane do księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku. W zakupionych i wpisanych nowościach znajdzie się zapis: Zrealizowano z projektu ,,Stawiam na książkę" w ramach Budżetu Obywatelskiego. Księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku jest ogólnodostępny i bezpłatny dla wszystkich Mieszkańców Miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zakup książek ( ok. 4000 wol)100 000 zł
2zakup folii do okładania książek7 000 zł
3zakup pieczęci z klauzulą informacyjną: Zrealizowani z projektu ,,Stawiam na książkę" w ramach Budżetu Obywatelskiego100 zł
Łącznie: 107 100 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach