projekt nr 7

7. OGRÓDEK MIEJSKI ,,RELAKSIK" NA KOWALOWCU - BUDOWA PIERWSZEGO PARKU KIESZONKOWEGO W RADOMSKU


Lokalizacja

Miejscem jest teren należący do gminy miasta Radomsko u zbiegu ulic Ks. Karola Kościowa i Ignacego Krasickiego.
Działka mieści się w obrębie 8 i nosi nr 367/2.

Skrócony opis

W ramach zagospodarowania terenu realizacja:
- ułożenie ścieżek mineralnych,
- wykonanie suchego strumienia,
- nasadzenie drzew, krzewów i roślin cebulowych oraz bylin,
- oczyszczenie i wyrównanie terenu,
- wyposażenie go w ławki.

Opis projektu

Za wydawnictwem Murator można krótko opisać ideę parków kieszonkowych jako takich, które: "Z analizy przykładów parków kieszonkowych w Polsce i na świecie wynika, że najczęściej mają one od 300-1000 m² powierzchni. Jest to sposób na tworzenie nowych terenów zielonych w przestrzeni miejskiej, szczególnie dużych miast. Ich cechą charakterystyczną jest ogólna dostępność i wyposażenie w elementy małej architektury do odpoczynku lub zachęcające do aktywności fizycznej dzieci oraz dorosłych. Jest to miejsce lokalnej integracji mieszkańców."
Społeczność osiedla Kowalowiec i grono osób, które podpisały się pod niniejszym projektem dostrzegają szansę utworzenia takiego miejsca w przestrzeni naszego osiedla.
Na zagospodarowanie na tego typu miejsce wskazaliśmy teren u zbiegu ulic Ks. Kościowa i Krasickiego, który jest obecnie niewykorzystany.
Chcielibyśmy by to miejsce było terenem przyjaznym mieszkańcom, gdzie mogą chwilę odpocząć czekając na autobus (w pobliżu znajduje się przystanek autobusowy), a także w drodze do sklepu, bądź miłym miejscem do spotkania w gronie znajomych.
W ramach zagospodarowania tego niespełna 500m2 terenu chcielibyśmy zrealizować:
- ułożenie przyjaznych naturze ścieżek mineralnych,
- wykonanie suchego strumienia,
- nasadzenie drzew, krzewów i roślin cebulowych oraz bylin,
- oczyszczenie i wyrównanie terenu oraz
- wyposażenie go w ławki.
Uważamy, że taki sposób zagospodarowania tego skrawka terenu mógłby stać się swego rodzaju wizytówką osiedla, a jednocześnie dać wytchnienie i rozrywkę mieszkańcom.
Ideą parków kieszonkowych jest zorganizowanie mieszkańcom zielonej przestrzeni do odpoczynku i rekreacji, nawet w środku gęstej zabudowy.
Efekty realizacji zadania:
- wzbogacenie ekosystemu miejskiego
- zwiększenie atrakcyjności okolicy
- podniesienie walorów estetycznych silnie zurbanizowanego osiedla
- nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi oraz osób starszych
- integracja społeczeństwa
Wymierną korzyścią budowy Parku kieszonkowego jest także podniesienie jakości przestrzeni, standardu mieszkaniowego oraz wartości okolicy.

Uzasadnienie realizacji projektu

Teren, na którym proponujemy umiejscowić mini park jest zdewastowany i obecnie wykorzystywany na parking. Jest to teren u zbiegu jednych z głównych dróg naszego miasta stąd każdego dnia ogląda go setki a może tysiące osób nie tylko z Radomska. Ponadto w najbliższym czasie w tym miejscu będzie miała miejsce przebudowa jednej z dróg, co także nie pozwala myśleć o pozostawieniu tego terenu takim jakim on jest obecnie. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się przystanek autobusowy, co pozwala myśleć, że osobom oczekującym na nim na nadjechanie ich autobusu pobyt w pięknie zagospodarowanym mini parku pozwoliłby na zrelaksowanie i naładowanie akumulatorów.
Estetyka estetyką, ale na Kowalowcu brak jest miejsc, gdzie osoby podróżujące chociażby do sklepu na zakupy mogłyby na chwilę przysiąść i odpocząć. Na uwadze należy wziąć także fakt, że każde kolejne nasadzenia roślin mogą w znaczący sposób wpłynąć na ograniczenie i eliminację oddziaływania smogu. Zatem do dzieła! Liczymy na głosy :)

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Odbiorcami jest ogół mieszkańców. Każdy kto znajdzie się w pobliżu będzie mógł poszukać tu wytchnienia choćby przez chwilę przysiadając na ławce w oczekiwaniu na autobus, bądź w drodze do sklepu. Wierzymy też, że znajdą się osoby, które z racji na mikroklimat będą tu ładowały akumulatory, dzięki wytworzonego tu mikroklimatu np. z książką w ręce bądź też rozmyślając, a może marząc wśród pięknych roślin. Dostęp do książek zapewni miniksięgarenka, która będzie wypełniała ideę bookcrosingu - wymiany przeczytanymi książkami przez mieszkańców. Wierzymy, że wśród mieszkańców ta forma wymiany lekturami znajdzie duże grono odbiorców i będą do niego uczęszczały by podzielić się literaturą.
Miejsce będzie ogólnodostępne i mamy nadzieję, że oprócz relaksu wpłynie także na postrzeganie miejsca i osiedla jako przyjazne i estetyczne.
W samym miejscu możliwe jest organizowanie spotkań także wieczorków z ciekawymi ludźmi lub innego rodzaju osiedlowej integracji.
Park z pewnością będzie mógł być wykorzystany jako miejsce na szybkie i krótkie wycieczki szkolne najmłodszych roczników, a zwłaszcza dla przedszkolaków, bo trzeba pamiętać, że w pobliżu znajdują się szkoła i przedszkole.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie suchego strumienia3 500 zł
2Ławki i kosze (po 2 szt.)17 000 zł
3Wykonanie ścieżek mineralnych10 400 zł
4Zakup i usługa sadzenia drzew, krzewów, bylin, roślin cebulowych wraz z wykonaniem podłoża51 450 zł
5Wykonanie projektu 3 000 zł
Łącznie: 85 350 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Podlewanie750 zł
2Plewienie7 000 zł
3Konserrwacja i naprawy400 zł
Łącznie: 8 150 zł