projekt nr 15

15. CHODNIK DLA PIESZYCH POMIĘDZY ULICAMI BRZEŹNICKĄ A ŚWIĘTEGO ROCHA


Lokalizacja

Radomsko ( dzielnica Stobiecko Miejskie) działka o numerze ewidencyjnym 285 obręb 40

Skrócony opis

Chodnik dla pieszych pomiędzy ulicami Brzeźnicką a Świętego Rocha na terenie dzielnicy Stobiecko Miejskie o długości 200mb i szerokości z obrzeżami 2,0mb. Wyłożony kostką betonową 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 10cm. Warstwa odsączająca z kruszywa łamanego 15 cm. W ramach projektu: montaż 5 lamp oświetleniowych, 3 ławek oraz  3 koszy na śmieci.

Opis projektu

Chodnik dla pieszych pomiędzy ulicami Brzeźnicką a Świętego Rocha na terenie dzielnicy Stobiecko Miejskie o długości 200mb i szerokości z obrzeżami 2,0mb. Wyłożony kostką betonową 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 10cm. Warstwa odsączająca z kruszywa łamanego 15 cm. W ramach projektu: montaż 3 lamp oświetleniowych, 3 ławki, 3 kosze na śmieci. Realizacja zadania będzie przebiegała w dwóch etapach. pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę zrealizowania bezpiecznego chodnika. Drugim etapem będzie sama jego budowa.

Uzasadnienie realizacji projektu

Głównym celem realizacji projektu jest powstanie inwestycji pn. ,,Chodnik dla pieszych pomiędzy ulicami Brzeźnicką a Świętego Rocha" na terenie dzielnicy Stobiecko Miejskie w Radomsku.
Cele realizacji projektu:
- stworzenie warunków aktywnego wypoczynku oraz wykształcenie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu, zapewniającego wszechstronny rozwój;
- ograniczenie tendencji do siedzącego, biernego trybu życia;
- polepszenie sprawności ruchowej użytkowników;
- rozwój atrakcyjności infrastruktury zarówno dzielnicy jak i miasta;
- poprawa walorów estetycznych terenu;
- zmniejszenie liczby zjawisk patologicznych oraz agresji w szczególności wśród młodzieży, która będzie mogla pozytywnie spożytkować nadmiar energii;
- bezpieczeństwo.
natężenie ruchu drogowego na ul. Brzeźnickiej sprawia, że rowerzyści i piesi korzystający z tej ulicy narażeni są na realne niebezpieczeństwo wypadku komunikacyjnego.Chodnik stworzy alternatywę bezpiecznej jazdy oraz rodzinnego spędzania czasu w sposób aktywny

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Oferta skierowana jest jednocześnie do różnych grup odbiorców pod względem wieku, możliwości fizycznych i ograniczeń zdrowotnych, począwszy od dzieci , młodzież po osoby dorosłe i w podeszłym wieku. Koncepcja stworzenia chodnika opiera się na możliwości prowadzenia aktywnego stylu życia bez względu na wiek i zamożność. Powstanie takiego miejsca będzie sprzyjać spędzaniu czasu w gronie rodziny, zacieśnianiu więzi rodzinnych i łączeniu pokoleń przez rekreację na świeżym powietrzu. Miejsce to będzie sprzyjać wielopokoleniowej integracji, rekreacji i rozrywce. Chodnik będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta Radomsko. Odbiorcami będą: dzieci, seniorzy, rodziny z dziećmi, młodzież, studenci, zwierzęta, dorośli, osoby niepełnosprawne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1chodnik120 000 zł
2oświetlenie68 000 zł
3zieleń51 000 zł
4ławki7 500 zł
5kosze na śmieci3 000 zł
Łącznie: 249 500 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1oświetlenie1 000 zł
2pielęgnacja zieleni4 000 zł
3opróżnianie koszy500 zł
Łącznie: 5 500 zł