projekt nr 4

4. TYROLKA DLA DZIECI NA ,,MIŁACZKACH''


Lokalizacja

Obręb 11 działki 365/3, 361/9, 362/1

Skrócony opis

Montaż urządzenia linozjazdu tzw. tyrolki. Zestaw przeznaczony dla dzieci. Podest wykonany z desek. Wózek ze stali nierdzewnej z automatycznym hamulcem. Lina ocynkowana. Naciąg regulowany - części metalowe ocynkowane ogniskowo. Siedzisko gumowe z wkładem metalowym. Projekt stanowi kontynuację działań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni na ,,Miłaczkach".

Opis projektu

Projekt wspiera kondycję fizyczną dzieci i twórczo gospodaruje ich czas. Urządzenia takiego brakuje na pobliskim placu zabaw. Inwestycja ta pozytywnie wpłynie na zagospodarowanie tego terenu i zwiększy przyjazność tego terenu dla dzieci , a także pozwoli na większą integrację rodziców.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt wspiera kondycję fizyczną dzieci i twórczo gospodaruje ich czas. Urządzenia takiego brakuje na pobliskim placu zabaw. Inwestycja ta pozytywnie wpłynie na zagospodarowanie tego terenu i zwiększy przyjazność tego terenu dla dzieci , a także pozwoli na większą integrację rodziców.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt kierowany jest do dzieci. Przy okazji zabawy dzieci możliwa jest także integracja dorosłych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1opracowanie projektu4 000 zł
2przygotowanie podłoża 8 000 zł
3zakup i montaż urządzenia 20 000 zł
Łącznie: 32 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1konserwacja 2 000 zł