projekt nr 12

12. POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI OTOCZENIA MUZEUM REGIONALNEGO IM. S. SANKOWSKIEGO W RADOMSKU


Lokalizacja

Teren przylegający do budynku Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku przy wejściu głównym, róg ulic Narutowicza i Reymonta (plac 3 maja) w Radomsku.

Skrócony opis

Projekt zakłada poprawę atrakcyjności otoczenia placówki kulturalnej podlegającej Urzędowi Miasta Radomska, jaką jest Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku poprzez ustawienie przed wejściem głównym do budynku na skraju szerokiego chodnika na ulicy Reymonta (plac 3 maja) 3 tablic informacyjno - edukacyjnych oraz 3 donic z kolorowymi nasadzeniami roślin wielorocznych.

Opis projektu

Postawienie szerokich, średniej wysokości doniczek z nasadzeniami roślinnymi, które sprawią , że otoczenie budynku będzie wizualnie zachęcało do podejścia lub zatrzymania na na chwilę. Doniczki zostały wybrane w taki sposób, aby współgrały kolorem, wysokością i kształtem do tych już stojących na ulicy Reymonta, gdyż jest spójność estetyczna w przestrzeni miejskiej. Walory otoczenia poprawi także postawienie tablic informacyjno - edukacyjnych, których w mieście nie ma zbyt dużo, a w tym miejscu są wręcz obowiązkowe. Na tablicach powinny się znaleźć plansze/wydruki zawierające: historyczne kalendarium miasta (tzw. linia czasu Radomska), informacja o muzeum i jego założycielu, o patronce miasta św. Jadwidze królu Polski, której pomnik stoi w pobliżu (plac 3 maja), o honorowych obywatelach miasta Radomska. Treścią merytoryczną tablic informacyjno - edukacyjnych można skonsultować z dyrekcją Muzeum Regionalnego oraz historykami zatrudnionymi na etat w placówce, jako z najbardziej kompetentnymi w tym temacie osobami.

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem realizacji projektu jest, jak sama nazwa projektu wskazuje na to, poprawa atrakcyjności otoczenia przy wejściu głównym do Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku. Otoczenie (szeroki chodnik) wokół wejścia głównego do muzeum nie sprzyja ani mieszkańcom miasta i ich gościom ani tym bardziej turystom i nie zachęca do zatrzymania się tam i obecnie nie stwarza nawet jakiejkolwiek zachęty.
W ten sposób szeroki chodnik przy wejściu głównym do budynku Muzeum Regionalnego stanie się swoistym ,,edukacyjnym zakątkiem/skwerem'' radomska, od którego każdy może rozpocząć zwiedzanie miasta lub po prostu zdobyć podstawową wiedzę z zakresu historii Radomska. Radomszczańscy nauczyciele będą mogli przeprowadzić plenerową lekcję o historii miasta z elementami aktywizacji uczniów.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt jest ogólnodostępny, w szerokim tego słowa znaczeniu. Odbiorcami projektu będą wszystkie osoby - zarówno mieszkańcy miasta jak i powiatu, województwa, kraju czy Europy a nawet Świata, w każdym wieku, które przechodząc obok budynku Muzeum Regionalnego zechcą zatrzymać się i przeczytać treść tablic informacyjno - edukacyjnych lub po prostu spojrzeć na estetykę przedmiotów małej architektury miejskiej i nasadzeń roślinnych w postawionych donicach, które w sposób wyraźny i ,,naoczny" poprawią estetykę otoczenia kulturalnej placówki miejskiej jaką jest Muzeum Regionalne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zakup ławki oraz 2 donic 14 000 zł
2nasadzenia z roślin wielorocznych 189 zł
3koszty pielęgnacji 3 000 zł
4ścianki wystawiennicze18 000 zł
5wydruk plansz do ekspozycji na ściankach wystawienniczych 2 800 zł
6potykacz reklamowy outdoor1 580 zł
Łącznie: 39 569 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszty pielęgnacji i podlewania 3 000 zł