Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. BOISKO MARZEŃ przy PSP nr 8


Lokalizacja

Teren PSP nr 8
Radomsko
ul  M. Reja 81
obręb 5 nr działki 52/3
właściciel terenu Miasto Radomsko

Skrócony opis

Przedmiotem realizacji projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w tenisa ziemnego, piłkę siatkową, piłkę ręczną, mini piłkę nożną oraz koszykówkę, o wymiarach 11mx24m
Budowa wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią z pianki polipropylenowej  na działce przy Publicznej  Szkole Podstawowe nr 8 imienia Przyjaciół Dzieci w Radomsku:

Opis projektu

Przedmiotem realizacji projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w tenisa ziemnego, piłkę siatkową, piłkę ręczną, mini piłkę nożną oraz koszykówkę, o wymiarach 11mx24m
Założenia:
Budowa wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią z pianki polipropylenowej  na działce przy Publicznej  Szkole Podstawowe nr 8 imienia Przyjaciół Dzieci w Radomsku:
- budowa boiska do piłki ręcznej, koszykówki, tenisa ziemnego oraz boisko do siatkówki
- budowa ogrodzenia zabezpieczającego – piłkochwyty
Działania:
Obecnie teren pod budowę wielofunkcyjnego boiska jest nawierzchnią miękką (trawa).
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Wykonanie podbudowy. Ukształtowanie nawierzchni zapewni odpływ wody.
Pokrycie boiska i nawierzchnią z polipropylenu i naniesienie linii specjalistyczną farbą poliuretanową.
Wyposażenie boisk w bramki stalowe z konstrukcją do mocowania siatki, kosze stalowe z siatką łańcuchową, w obrębie boiska do piłki ręcznej wpisanie kortu do tenisa ziemnego wraz z tulejami z zaślepkami na słupki do siatki. Budowa piłkochwytów.

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem realizacji projektu jest polepszenie bazy dydaktycznej oraz wyrównanie szans na prawidłowy rozwój fizyczny poprzez zwiększenie alternatyw treningowych uczniów naszej szkoły oraz zwiększenie możliwości organizacji czasu wolnego dla społeczności lokalnej przez aktywne spędzanie czasu wolnego wraz z rodzinami co przyczyni się do zmniejszenia nieprawidłowości w  stylu życia zarówno dzieci i młodzieży jak i samych dorosłych. Również mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali taką potrzebę spędzania wolnego czasu. Dlatego też projekt ma na celu aktywizację lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu. Głównym założeniem jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży i dorosłych.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Odbiorcami wyżej opisanego projektu są uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 imienia Przyjaciół Dzieci oraz cała społeczność lokalna naszej dzielnicy w tym absolwenci naszej szkoły, strażacy ochotnicy naszej lokalnej jednostki straży pożarnej oraz inne działające na tym terenie grupy i stowarzyszenia.
Główną zasadą korzystania z efektów wyżej opisanego projektu będzie dbałość o jego stan techniczny przez wszystkich użytkujących.
Korzystający z boiska zobowiązani będą do przestrzegania ładu i porządku w jego obrębie i  poza nim oraz zgłaszania wszelkich uszkodzeń powstałych na skutek eksploatacji obiektu.
Kolejną ważną zasadą użytkowania efektów projektu będzie pielęgnowanie i rozprzestrzenianie zasad fair play.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1bramka 3x2x0,5 stalowa z tulejami i siatką 2szt.4 182 zł
2Zestaw do koszykówki model 663 z tablicą 120x90, obręcz stała, wysięg 160cm 2szt.4 059 zł
3słupki do siatkówki/badmintona aluminiowe z tulejami i siatką do siatkówki2 153 zł
4montaż sprzętu4 305 zł
5furtka 2x1m2 153 zł
6ogrodzenie z siatki piłkochwytowej o wysokości 4m , oczko 5x5 wraz założeniem siatki24 969 zł
7wykonanie podbudowy z wylewki betowej lub kostki brukowej 264 m245 461 zł
8dostawa i montaż nawierzchni polipropylenowej wraz z pomalowaniem linii 264 m241 565 zł
Łącznie: 128 847 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach