projekt nr 3

3. ,,ZACZAROWANY ZAKĄTEK''. BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ EDUKACYJNĄ


Lokalizacja

Ul. Kołłątaja 12, obręb 11, działka o numerze ewidencyjnym 14/6.

Skrócony opis

Celem projektu jest budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną przy Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Radomsku, a przez to umożliwienie dzieciom bezpiecznej zabawy połączonej z edukacją ekologiczną, wśród pięknej oraz barwnej przyrody. W skład projektu wchodzi wyposażenie w bezpieczne zestawy zabawowe, przygotowanie projektu technicznego oraz montaż.

Opis projektu

Celem projektu jest budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną przy Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Radomsku, a przez to umożliwienie dzieciom bezpiecznej zabawy połączonej z edukacją ekologiczną, wśród pięknej oraz barwnej przyrody. W skład projektu wchodzi wyposażenie w bezpieczne zestawy zabawowe, przygotowanie projektu technicznego dostawa wraz z montażem zgodnym z zaleceniem producenta.

Uzasadnienie realizacji projektu

Bezpieczna zabawa na świeżym powietrzu jest jedną z najlepszych form rozwoju i rozrywki dostępnej dla najmłodszych, dlatego warto zapewnić im, jak najlepsze i najbardziej atrakcyjne warunki na łonie przyrody. Dzięki planowanej budowie ścieżki edukacyjnej dzieci będą miały możliwość poznania podstaw przyrody, ekologii w sposób dla nich interesujący - zabawę. Planowana ścieżka wyposażona będzie między innymi w tablice i stoliki, jak również wiatę przyrodniczą z ,,Przyrodniczym kołem wiedzy". Publiczne Przedszkole Nr 4 ,,Pod Zielonym Ludkiem" jest przedszkolem ekologicznym, dlatego naszym celem jest to, aby każde dziecko wychowane było  w potrzebie więzi z przyrodą, nauczone proekologicznego myślenia, uświadomiło sobie, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie. Drugi aspekt, to działanie całych rodzin na rzecz środowiska naturalnego.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Plac zabaw będzie służył mieszkańcom oraz dzieciom uczęszczającym do Przedszkola jak również innych placówek edukacyjnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zestaw zabawowy Frajda nr 1743 240 zł
2huśtawka potrójna8 740 zł
3huśtawka ważka podwójna3 335 zł
4karuzela tarczowa z siedzeniami6 785 zł
5karuzela krzyżowa6 095 zł
6bujak ważka1 840 zł
7bujak koniczynka1 840 zł
8bujak motorek1 840 zł
9bujak żołw1 840 zł
10ścianka wspinaczkowa potrójna9 430 zł
11piaskownica3 910 zł
12urządzenie linowe ,,stożek'17 480 zł
13tablice edukacyjne 3 szt7 130 zł
14ławka 3 szt3 220 zł
15tablica do malowania 2 415 zł
16tablica z regulaminem 1 035 zł
17przygotowanie projektu technicznego10 350 zł
18dostawa i montaż8 050 zł
19prace ziemne (wykonanie podstaw betonowych pod zestawy zabawowe, korytowanie, wypelnienie piaskiem)12 067 zł
20ścieżka edukacyjne ,,Zielona Klasa"65 550 zł
21zestaw zabawowy Frajda nr 2227 658 zł
Łącznie: 243 850 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach