projekt nr 8

8. BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY I NASADZENIAMI (UL. GRODZKA - UL. KRZYWA)


Lokalizacja

Właścicielem działek Miasto Radomsko. Obręb 11 działki o numerach ewidencyjnych 361/9 i 362/1.

Skrócony opis

Wybudowanie boiska wielofunkcyjnego na terenie przy istniejącym placu zabaw przy ul. Grodzkiej. W ramach projektu wykonanie:
1. Przygotowanie terenu pod boisko (utwardzenie i wyrównanie terenu oraz położenie podłoża poliuretanowego. Boisko o wymiarach 21x14m.
2. Wyposażenie małej architektury - zakup i montaż  piłkochwytów, słupów do zamontowania siatki, bramek i koszy do koszykówki.

Opis projektu

Wybudowanie boiska wielofunkcyjnego na terenie przy istniejącym placu zabaw przy ul. Grodzkiej. W ramach projektu wykonanie:
1. Przygotowanie terenu pod boisko.
2. Wyposażenie małej architektury ( zakup i montaż, piłkochwytów, słupów do zamontowania siatki, bramek i koszy do koszykówki.

Uzasadnienie realizacji projektu

Głównym powodem tego wniosku jest niewykorzystany i niezagospodarowany plac o powierzchni około 200 m2. Było by to miejsce rekreacyjne dla integracji mieszkańców miasta Radomska. Będzie to miejsce dla dzieci i młodzieży oraz osób chcących aktywnie odpocząć na łonie natury. Miejsce to pozwoli nawiązać nowe znajomości mieszkańców w otoczeniu nasadzonej estetycznie zieleni. Nowo wybudowany obiekt uatrakcyjni możliwości spotkań mieszkańców naszego miasta oraz wesprze rozwój fizyczny i psychiczny dzieci i młodzieży. Nowo wybudowane boisko ma na celu pokazać perspektywę spędzania wolnego czasu. Będzie to miejsce organizacji wszelkich imprez sportowych i charytatywnych, pokazującym naszym dzieciom, że sport i integracja międzyludzka ma sens.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy osiedla oraz miasta. Boisko wielofunkcyjne będzie służyć do gry w piłkę nożną i koszykówkę a reszta terenu do odpoczynku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszt wykonania boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią205 000 zł
2wyrównanie terenu oraz utwardzenie5 000 zł
3zakup i montaż piłkochwytów18 000 zł
4zazielenienie terenu7 000 zł
5zakup koszy do koszykówki5 000 zł
6zakup bramek piłkarskich8 000 zł
Łącznie: 248 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1utrzymanie boiska z terenem przyległym5 000 zł
2zużycie prądu na oświetlenie2 000 zł
Łącznie: 7 000 zł