projekt nr 11

11. "Montaż progów zwalniających na ulicy Śląskiej i Mazowieckiej w Radomsku"


Lokalizacja

ulica Śląska i ulica Mazowiecka

Skrócony opis

Zamontowanie progów zwalniających na ulicy Śląskiej i Mazowieckiej w Radomsku. W ramach projektu przewiduje się zakup i montaż 3 progów zwalniających na ul. Śląskiej, zakup i montaż 4 progów zwalniających na ul. Mazowieckiej, wykonanie projektu organizacji ruchu dla ulicy Śląskiej i Mazowieckiej, wykonanie oznakowania na ul. Mazowieckiej 2 kpl. znaków, a na ul. Śląskiej 9 kpl.znaków.

Opis projektu

W ramach projektu przewiduje się:
- zakup i montaż 3 progów zwalniających na ul. Śląskiej,
- zakup i montaż 4 progów zwalniających na ul. Mazowieckiej,
- wykonanie projektu organizacji ruchu dla ulicy Śląskiej i Mazowieckiej,
- wykonanie oznakowania na ul. Mazowieckiej 2 komplety znaków, a na ul. Śląskiej 9 kompletów znaków.

Uzasadnienie realizacji projektu

Ulica Śląska jest ulicą przylegającą do placu zabaw, jest to ulica przelotowa i ruchliwa na w/w ulicy nie ma chodników a teren przy placu zabaw jest nie oświetlony. Dlatego, aby zadbać o szeroko rozumiane bezpieczeństwo należy zamontować progi zwalniające. Ulica Mazowiecka jest również ulicą przelotową i bardzo ruchliwą, zamontowane znaki drogowe nie spełniają swoich funkcji. Dlatego j.w.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1wymiana uszkodzonych elementów podczas eksplatacji2 000 zł

Po uzgodnieniu z projektodawcą zmieniono kosztorys projektu.