projekt nr 16

16. Plac zabaw: "Kolorowy dziki zachód przy ul. Zachodniej"


Lokalizacja

U zbiegu ulic Zachodnia i Inwestycyjna  w dzielnicy Kowalowiec. Działka nr 375 obręb 3.

Skrócony opis

W ramach projektu powstanie plac zabaw kreatywnych z urządzeniami do ćwiczeń dla dorosłych. Na wskazanym terenie zostaną zainstalowane zestawy oraz urządzenia, które będą służyły do rekreacji i wypoczynku zarówno dzieci jak i dorosłych opiekujących się swoimi pociechami.

Opis projektu

Plac zabaw kreatywnych z urządzeniami do ćwiczeń dla dorosłych. W ramach realizacji zadania zostanie zniwelowany teren, który poprzez zaniedbanie stał się porosłym gąszczem, małpim gajem. Stąd i także z położenia w dzielnicy Kowalowiec wzięła się propozycja nazwy: Plac zabaw: "Kolorowy dziki zachód przy ul, Zachodniej". Teren zostanie wyrównany i i utwardzony zgodnie z przyjętymi normami dla tego rodzaju miejsc. Na terenie zostaną zainstalowane zestawy oraz urządzenia, które będą służyły do rekreacji i wypoczynku zarówno dzieci jak i dorosłych opiekujących się swoimi pociechami. Dzieci uczą się przez zabawę, dlatego zaproponowane urządzenia są zróżnicowane, dedykowane dla różnych grup wiekowych. W czasie kiedy dzieci będą się bawić, rodzice mogą korzystać z  mini siłowni lub odpocząć na ławeczce w cieniu drzew, które pozostaną niewątpliwą ozdobą tego miejsca. Niwelacji terenu rodzice i mieszkańcy osiedla zgodzili się dokonać we własnym zakresie bezpłatnie, dlatego realizacja tego pomysłu będzie miała też istotne znaczenie w integracji lokalnej społeczności. Ponadto możliwość wspólnego spędzania czasu wpłynie na kształtowanie więzi rodzinnych oraz propagowanie prozdrowotnego trybu życia.

Uzasadnienie realizacji projektu

Dzieci najlepiej rozwijają się podczas zabawy. Z uwagi na to, że na osiedlu Kowalowiec zamieszkuje dużo dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,  należy dostrzec potrzebę powstania takiego miejsca, gdzie będą one mogły spędzać aktywnie czas poza zajęciami szkolnymi oraz w weekendy. Ponadto teren ten wymaga zagospodarowania. W dzielnicy Kowalowiec nie ma żadnego obiektu - boiska, placu zabaw, który byłby dostępny młodym mieszkańcom w dni wolne od zajęć oraz wakacje. Z przyszkolnego placu zabaw mogą korzystać uczniowie szkoły, a przy przedszkolu maluchy tam uczęszczające jedynie w godzinach funkcjonowania placówki.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszty utrzymania czystości oraz zatrudnienia opiekuna obiektu 23 000 zł
2wywóz odpadów 800 zł
3
Łącznie: 23 800 zł

Szanowny Panie.

W związku ze zgłoszeniem projektu pt. "Kolorowy Dziki Zachód" w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego, uprzejmie informuję, że na etapie oceny merytorycznej projekt przez Pana złożony nie został rozpatrzony pozytywnie. Zgłoszony projekt jest z sprzeczny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomsko. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XXVI/198/12 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 4 czerwca 2012 r.) teren ten przeznaczony jest na działalność usługową. W/w plan zagospodarowania nie przewiduje na tej działce urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych. Wobec powyższego brak jest możliwości realizacji zgłoszonego projektu. Dziękując za złożenie projektu zachęcam do aktywności obywatelskiej i dalszych działań społecznych.