projekt nr 8

8. Rodzinna siłownia plenerowa w dzielnicy Miłaczki


Lokalizacja

Działka nr 7-103/22 należąca do Gminy Miasto Radomsko.

Skrócony opis

Celem projektu jest powstanie siłowni zewnętrznej, czyli miejsca aktywnego odpoczynku dla mieszkańców Radomska zainteresowanych zdrowym stylem życia. Z uwagi na lokalizację (na granicy kilku dzielnic), jego realizacja przyczyni do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców dzielnic: Miłaczki, Bartodzieje, Saniki.

Opis projektu

W ramach projektu przewiduje się:
1. oczyszczenie terenu i przygotowanie podłoża na działce nr 7-103/22
2. budowę siłowni zewnętrznej (outdoor) wyposażonej w:
- orbitrek epileptyczny podwójny - 1 szt.
- rower - 1 szt.
- wioślarz podwójny - 1 szt.
- steper - 1 szt.
- motyl - 1 szt.
- urządzenie łączone wyciąg górny/ wyciskanie siedzące - 1 szt.
- prasa nożna podwójna - 1 szt.  
3. zagospodarowanie miejsca na wypoczynek:
- montaż ławek z oparciem - 2 szt.
- montaż stojaka na rowery - 1 szt.
- montaż kosza - 1 szt.

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest powstanie siłowni zewnętrznej, czyli miejsca aktywnego odpoczynku dla mieszkańców Radomska zainteresowanych zdrowym stylem życia. Z uwagi na lokalizację (na granicy kilku dzielnic), jego realizacja przyczyni do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców dzielnic: Miłaczki, Bartodzieje, Saniki. Obszar, na którym planowane jest powstanie siłowni zewnętrznej charakteryzuje się słabo rozwiniętą infrastrukturą rekreacyjną. Brak jest zorganizowanych miejsc, w których istnieje możliwość wypoczynku i integracji lokalnej społeczności. Urządzenia zainstalowane w ramach projektu są przeznaczone dla wszystkich lubiących zabawę i aktywny wypoczynek. Są doskonałym uzupełnieniem dla osób uprawiających różnego rodzaju sporty (biegi, Nordic Walking, rowerzystów i innych), wzmacniają mięśnie i zwiększają kondycję osób ćwiczących. Realizacja projektu na pewno poprawi samopoczucie i kondycję mieszkańców oraz zaktywizuje ich do wspólnych działań.  

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przeglądy 300 zł
2Ubezpieczenie 200 zł
3Sprzatanie terenu, koszenie trawy 4 800 zł
Łącznie: 5 300 zł

Szanowna Pani.

W związku ze zgłoszeniem projektu pt. "Rodzinna siłownia plenerowa " w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego, uprzejmie informuję, że na etapie oceny merytorycznej projekt przez Panią złożony nie został rozpatrzony pozytywnie. Projekt przez Panią zgłoszony jest z sprzeczny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomsko. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr LIX/505/14 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 października 2014 r.) na działce tej przewiduje się zieleń izolacyjną z możliwości zainstalowania urządzeń wodnych. W związku z powyższym nie ma możliwości zrealizowania tam obiektu rekreacyjno-sportowego. Dziękując za złożenie projektu zachęcam do aktywności obywatelskiej i dalszych działań społecznych.