projekt nr 11

11. RONDA MIEJSKIE


Lokalizacja

Rondo Polskich Lotników września 1939r
Rondo Honorowych Dawców Krwi

Skrócony opis

Celem projektu jest zagospodarowanie dwóch rond (skrzyżowania typu rondo).  W ramach projektu zakłada się wykonanie:
1. zerwanie darni i wyrównanie podłoża,
2. wywóz odpadów,
3. ziemia pod uprawy i jej wyrównanie,
4. agrowłóknina wraz z jej mocowaniem,
5. zakup roślin, krzewów i bylin,
6. sadzenie roślin,
7. kora drzewna wraz z wyłożeniem.

Opis projektu

Na stronie internetowej miasta Radomska kilkanaście dni temu zostały opublikowane ilustracje dotyczące możliwego zagospodarowania terenów miejskich.
To jak informował Urząd Miasta efekt praktyk studenckich.
Moją i mieszkańców uwagę przykuły propozycje dotyczące zagospodarowania skrzyżowania typu rondo. Tak się składa, że blisko mojego miejsca zamieszkania zlokalizowane są 2 takie skrzyżowania. Są to:
- Rondo Polskich Lotników września 1939r. mieszczące się w miejscu krzyżowania się ważnych szlaków komunikacyjnych DK 42, czyli ul. Brzeźnickiej z fragmentem miejskiej obwodnicy,
- Rondo Honorowych Dawców Krwi, które zlokalizowane jest u zbiegu Obwodnicy w jej dalszym przebiegu z ulicami Unii Europejskiej i Inwestycyjnej.
W naszej ocenie takie umiejscowienie rond powoduje to, że powinny zostać one w sposób estetyczny i wyróżniający zagospodarowane, a na ten moment jako tako wygląda jedynie to pierwsze.
Ponadto w dobie zwiększonej świadomości o oddziaływaniu smogu dobrze byłoby, gdyby rondo mogło spełniać jeszcze inne funkcje poza estetyczną i wizerunkową.
Chcielibyśmy by oba znajdujące się w pobliżu siebie ronda uzyskały jednolity tożsamy sposób zagospodarowania, Będzie to spójne i estetyczne, a jednocześnie funkcjonalne.
Chcielibyśmy, aby to który wzór z zaprezentowanych na stronie miasta będzie realizowany zostało wskazane w głosowaniu mieszkańców, ale zdajemy sobie sprawę, że to będzie trudne i rekomendujemy by realizowany był wariant, który zmieści się w kwocie 250 000zł.
Oba wzory (JIN JANG i KRZYŻ) robią na nas bardzo dobre wrażenie. Są atrakcyjne i bardzo wyróżniają się na tle tego typu skrzyżowań, które można obejrzeć podróżując po Polsce.

Uzasadnienie realizacji projektu

Szlaki, na których są zlokalizowane oba ronda są jednymi z bardziej uczęszczanych w Radomsku i wszystko wskazuje na to, że takie jeszcze długi czas pozostaną.
Chcemy by uzyskały blask i były swego rodzaju pierwszym "wow" dla kierowców, którzy przejeżdżają przez Radomsko korzystając właśnie z nich.
Ponadto dzięki nasadzeniom uzyskają one funkcję pochłaniaczy smogu, który jest dużym problemem w Radomsku.
Projekt ten wpisuje się także w najnowsze trendy "Zielonego Budżetu Obywatelskiego", dlatego uważamy, że może być dobrze postrzegany wśród mieszkańców, którzy przystąpią do głosowania w tegorocznej edycji.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Mieszkańcy Radomska i odwiedzający nasze miasto, bądź tylko przez nie przejeżdżający - dla nich w pamięć może zapaść pierwsze wrażenie, które być może będą mieli tylko przez styczność z naszymi drogami. Poza tym każdy skorzysta dzięki eliminacji smogu przez rośliny użyte do zagospodarowania rond.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zerwanie darni i wyrównanie podłoża14 500 zł
2Wywóz odpadów6 000 zł
3Ziemia pod uprawy i jej wyrównanie 11 000 zł
4Agrowłóknina wraz z jej mocowaniem22 500 zł
5Zakup roślin, krzewów i bylin91 000 zł
6Sadzenie roślin 75 000 zł
7Kora drzewna wraz z wyłożeniem30 000 zł
Łącznie: 250 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Podlewanie2 500 zł
2Plewienie18 000 zł
Łącznie: 20 500 zł