projekt nr 10

10. BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNE DZIECKO - WYKONANIE UTWARDZENIA DZIAŁKI PRZY PSP NR 8


Lokalizacja

Teren PSP nr 8
Radomsko
ul. Reja 81
obręb 5 nr działki 52/3
właściciel terenu Miasto Radomsko

Skrócony opis

Wykonanie utwardzenia działki przy PSP nr 8 o powierzchni ok. 440 m2.

Opis projektu

Budowa nowej  nawierzchni parkingu szkolnego o powierzchni ok 440 m2  w miejscu istniejącego zniszczonego  parkingu. Budowa odwodnienia parkingu oraz przebudowa istniejącego mostka na wjeździe do parkingu .Pielęgnacja i nowe nasadzenia  zieleni wzdłuż parkingu. Realizacja projektu spowoduje znaczną poprawę komfortu oraz bezpieczeństwa osób mieszkających w pobliżu szkoły, a przede wszystkim uczniów szkoły i ich rodziców.
Obecny parking nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.

Uzasadnienie realizacji projektu

Realizacja projektu spowoduje znaczną poprawę komfortu oraz bezpieczeństwa osób mieszkających w pobliżu szkoły, a przede wszystkim uczniów szkoły i ich rodziców.
Obecny parking nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Stan nawierzchni parkingu to  liczne dziury, które po każdych opadach deszczu są pełne stojącej wody. Rodzice przywożący dzieci  do szkoły ( również dzieci niepełnosprawne) zmuszeni są poruszać się po grząskiej nawierzchni. Ponadto stan nawierzchni powoduje niszczenie zawieszeń wjeżdżających na parking pojazdów.  Przy dużym natężeniu ruchu w godzinach porannych oraz popołudniowych na parkingu nie jest bezpieczne. Realizacja projektu wyeliminuje praktykę ograniczania widoczności przez parkujących kierowców w miejscach niedozwolonych. Remont mocno wyeksploatowanego parkingu  usprawni komunikację. Roślinność dopełniłaby estetyczny wygląd parkingu, przełamałyby   monotonię nawierzchni, w upalne  dni złagodziłaby warunki klimatyczne, nawilżając powietrze i rzucając cień.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Jest to parking ogólnodostepny. Infrastruktura  będzie dostępna i przyjazna dla wszystkich użytkowników korzystających z parkingu w szczególności uczniów szkoły  ich rodziców oraz mieszkańców dzielnicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie nawierzchni parkingu z wykorzystaniem istniejącej podbudowy 440m2 x 98,443 296 zł
2Wykonanie krawężnika drogowego 38 mb x 79,953 038,10 zł
3Przebudowa mostka 984 zł
4Wykonanie odwodnienia parkingu 6 765 zł
5Pielęgnacja isniejącej zieleni oraz nowe nasadzenia 3 000 zł
Łącznie: 57 083,10 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach