Przypomnienie najważniejszych informacji dot. tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego

Czwartek, 8 września 2016

Kilka ważnych informacji, o które pytali mieszkańcy podczas minionego maratonu pisania wniosków.

Wniosek może złożyć każdy mieszkaniec Radomska, który ukończył 16 lat. Jeśli nie jest jeszcze pełnoletni to będzie potrzebował zgody opiekuna prawnego.
Zgoda oraz wszystkie potrzebne formularze znajdują się na stronie budzetobywatelski.radomsko.pl otwiera się w nowym oknie w zakładce "Do pobrania".
Dla potrzeb wyrównania szans poszczególnych części Radomska miasto zostało podzielone na 4 obszary, w których będą realizowane zwycięskie projekty. 
W każdym z czterech obszarów zostaną przeprowadzone inwestycje, bądź działania, które najbardziej spodobają się radomszczanom, aż do osiągnięcia łącznej wartości 250 tys zł. 
Mieszkaniec Radomska,który ma pomysł na zmianę swojego najbliższego otoczenia, albo sposób spędzenia  czasu wspólnie z sąsiadami, znajomymi, czy innymi mieszkańcami miasta, może zgłosić swój pomysł także w innym obszarze niż ten, w którym mieszka. Żeby pomysł był przyjęty do dalszych etapów musi zostać złożony na poprawnym wniosku - do pobrania budzetobywatelski.radomsko.pl się w nowym oknie. Potrzebne są też poparcia innych mieszkańców, dlatego mieszkaniec do wniosku musi dołączyć listę 30 mieszkańców popierających wniosek, na której muszą oni się podpisać. Dokonują tego na załączonym formularzu.
Sam projektodawca NIE MOŻE podpisać się pod swoim wnioskiem. 
UWAGA! Ważne będą podpisy tych mieszkańców, którzy mieszkają w obszarze, w którym będzie mógł być zrealizowany pomysł. 
Jeśli zgłoszony pomysł będzie związany z umiejscowieniem, bądź skorzystaniem z czyjejś własności to pomysłodawca musi dołączyć do wniosku zgodę na użyczenie, bądź dysponowanie terenem, bądź własnością, podpisaną przez właściciela lub zarządcę, który jest do tego uprawniony.
Wnioski należy złożyć do 12 września na różne sposoby:
poprzez aplikację internetową dostępną pod adresem: bo.radomsko.pl - do 12 września do godz. 23:59,
wysyłając zeskanowane formularze na adres: budzetobywatelski@radomsko.pl - do 12 września do godz. 23:59,
składając kompletny wniosek w biurze podawczym w urzędzie miasta - do 12 września do godz. 15:30.

Ty decyduj! Zmieniaj Radomsko!
Powrót